středa 8. října 2014

Navaratri 2014 - Dussehra a Maha Kalash Abishekam.

Oslavy Navaratri 2014 - bezpočet požehnání od Sri Swamiho Vishwanandy. 
 


Oslavy Navaratri ve Shree Peetha Nilaya vyvrcholily desátý den Dussehrou. Dussehra - také nazývaná Vijayadashami - značí vítězství Bohyně Durgy nad démonem Mahishasurem a také vítězství Pána Rámy nad desetihlavým démonským králem Ravanou. 
Každý rok je prováděna specielní Maha Yagna, která je zakončena zvláštním rituálem ochrany a očištění, dakshdishpalem
Sri Swami Vishwananda vysvětlil: „Tato modlitba je pro vaši vlastní ochranu a pro ochranu vaší rodiny. Odstraňuje všechnu negativitu. 
 
Tento dakshdishpal vás bude chránit ve všech směrech, od vlivu planet a tak dále. Víte, Vijayadashami také znamená vítězství nad 10ti negativními vlastnostmi v lidech, kterými jsou: 
Kama Vasana (chamtivost, chtíč), Krodha (vztek), Moha (připoutanost), Lobha (nenasytnost), Mada (pýcha), Matsara (žárlivost), Swartha (sobectví), Anyaaya (nespravedlnost), Amanavata (krutost) a Ahankára (ego). Takže dakshdishpal představuje také tyto vlastnosti a žádáme dévy, žádáme Nejvyššího Pána samotného, aby z nás odstranil všechny tyto negativní vlastnosti."


Již třetí rok v řadě nás Sri Swami Vishwananda požehnal příležitostí účastnit se Maha Kalasha Abishekamu, kde se nechal polévat voňavou vodou z 9 Kalash nádob, uctívaných během 9ti nocí Navaratri. Každou noc se voda energetizovala stále víc a více, oddaností všech přítomných, jejich modlitbami, jejich voláními a výkřiky, směřovanými k Maa. 
Takže všechna tato volání jsou předána Sri Swamimu Vishwanandovi při polévání touto posvátnou vodou. 
Stejně jako u jiných abišekamů, akt polévání vody nebo panchamritu (elementů) na Božstvo při puje, není ve prospěch Božstva, ale ve prospěch těch, kteří se modlí. Skrze modlitbu Božství pomáhá odstranit velké množství negativity z oddaných, aby se mohli dostat blíže k Božství uvnitř všeho. 
Již třetím rokem jsme se stali svědky aktu čisté lásky našeho Mistra a laskavosti ke všem oddaným, k celému lidstvu. Na konci tohoto dne oslav požehnal Sri Swami Vishwananda všechny zpěvem některých manter, zatímco lidé zůstali skloněni k zemi. Pak dokončil rituál kropením vodou na všechny. 
Poté vysvětlil: „Tato voda z kumba nese uvnitř všechny vibrace modliteb. Nese s sebou všechny Šakti, má milost Matky uvnitř. Když se klaníte, nabízíte otevřít podvědomí tak, že tok energie, tok Její milosti vás může skrápět. 


Poté dal Sri Swami Vishwananda osobně každé osobě tašku s několika požehnanými předměty z modliteb Navaratri, a to kumkumem, popelem, květinami a také Tulsi dhalem. 
Vysvětlil: 
„V každém sáčku se nachází Tulsi dhal, což je tato barevná rýže. Tato rýže nese v sobě vaši oddanost a má velké požehnání Maha Lakšmí. Můžete si ji ponechat ve vašem trezoru nebo v kabelce, tak ji bude udržovat stále plnou."


Žádné komentáře: