pátek 24. října 2014

Sri Swami Vishwananda poskytl komentář ke Guru Gítě (5.část)

Osmého dne Navaratri, Sri Swami Vishwananda pokračoval ve svém komentáři ke Guru Gítě, zahrnujíc verše 120-154. 


Zde je výňatek z jeho komentáře… 

verš 120 
Pindam kim tu Mahaadeva, 
padam kim samudaahratam; 
Roopaateetam cha Roopam kim, 
etadaakhyaahi Shankara. 

Zde se Parvati ptá Pána Šivy, aby jí vysvětlil, co je "pindam“? Pindam má různé významy, jeden z významů slova pindam je sedadlo. Další význam je šakti nebo to může znamenat i rodové. 
Pak se zeptala na význam "padam". Padam znamená nohy. Ale "pindam" a "padam" dohromady znamená Guru samotný. Takže v tomto kontextu pindam představuje tok energie, která neustále proudí skrze nohy Mistra. To je důvod, proč, když se člověk klaní k mistrovým nohám, je zasažen touto energií. 

Parvati chtěla dále vědět co je "roopam". Roopam znamená formu. Co je touto formou, podobou? Jaká záhada je s ní spojena? Protože každý vidí fyzickými očima pouze vnější, pouze hrubé obrysy Mistra. Ale to není skutečnost. Mistr není jen to, co člověk vidí vně. Mělo by tam být něco většího, než to, co skrývá mistrova podoba. 
Parvati řekla: „Odhal mi, co je to roopam. A také mi odhal roopatitam. Odhal mi to, co je za současnou podobou, jaké tajemství skrývá tato podoba Mistra, ve formě a za touto formou? Jaká forma je za formou mistra? Kým je? 
Zde Parvati říká: „Ó Shankaro, řekni mi to! Oh Devadi deva, Ty jsi Pánem polobohů! Jsi jediný, kdo mi to může odhalit. "


verš 121 
Shree Mahaadeva uvaacha: 
Pindam kundalinee shaktih, 
padam hamsamudaahritam; 
Roopam Bindu Riti jneyam, 
roopaateetam niranjanam. 

Zde Mahadeva řekl, že "pindam" je kundalini šakti. Všechny šakti proudí stále uvnitř Gurua. Kundalini je v Guruovi zcela probuzena, není ve stavu nečinnosti. Guru přebývá stále v probuzeném stavu. 
Šakti proudí, ale pro tento tok je třeba prány. Takže v tomto kontextu "padam" znamená tok prány, která neustále proudí z nohou Mistra a "hamsa "znamená čistotu, nebo něco, co lze využít. 

„Roopam" představuje modrou perlu. Víte, v dnešní době mají lidé mnoho modrých perel, ale ve skutečnosti je modrá perla jedinečná. Nemluvím o falešné, vyrobené. Říká se, že v milionech perel může člověk získat jednu skutečně modrou perlu. 
Zde Bhagavan Shankara říká, že "roopam", podoba Mistra, je jako modrá perla, která je velmi vzácná. 

Není to vždy, že se Guru inkarnuje v tomto světě. Existuje mnoho guruů, shiksha guruů, ale Satguru je jedinečný. Protože shiksha guru vás nemůže vzít z hmotného světa do duchovního světa, jen Satguru to může udělat. 


verš 134 
Shree Mahaadeva uvaacha: 
Ananta phalamaapnoti, 
guru geetaa japena tu; 
Sarva papa prashmanam, 
sarva daardrya naashanam. 

Zde Bhagavan Shankara říká, že jen tím že čtete, zpíváte a meditujete o Guruovi, zpěvem ke slávě Gurua, stejně jako v Guru Gítě, člověk obdrží nekonečné zásluhy. Vše po čem člověk touží je splněno. Všechny hříchy jsou ukončeny. Takže vše, co člověk ve svém životě opravdu potřebuje, jen tím, že se odevzdá k nohám Mistra a meditací o Mistrovi, automaticky obdrží to vše.

Žádné komentáře: