pondělí 6. října 2014

Navaratri 2014 – Mahagauri.

Osmého dne Navaratri oslavujeme Bohyni Mahagauri...


Její pleť je úplně bílá. Její oblečení je také bílé. Je usazena na volu a má čtyři ruce. Její pravá horní ruka ukazuje nebojácnost, ruka pod ní drží trojzubec. V horní levé ruce drží "damaru" a ruka pod ní ukazuje gesto, dávající požehnání. 
Aby dostala Šivu za manžela, prošla přísným pokáním v podobě Parvati". V důsledku této namáhavé meditace Její pleť ztmavla. Pán Šiva, spokojen oddaností Parvati, ji vykoupal ve svaté vodě Gangy. Jak se koupala, změnila se ve světlou/žlutou. Od té doby se stala známou jako „Mahagauri". 


Sri Swami Vishwananda řekl: 
„Mahagauri je čistota. Bílá, kterou má na sobě, představuje nás, naše pravé Já, které je bez poskvrny, bez jakékoli nečistoty. Jakmile dosáhneme našeho pravého Já, skrze milost Matky, dosáhneme Božství. Jakmile jsme se očistili od všech karmických věcí z minulosti, stejně jako současnosti, a odevzdáme se Jí, pak nám Mahagauri může pomoci. Ona lidi osvobozuje a činí je schopnými dosáhnout „mukti", „spásy". 

Mahagauri se liší od Devi Kalaratri, kterou jsme oslavili včera. Včera nám všem ukázala zvířecí vlastnosti, ukázala, jak divoké mohou zvířecí vlastnosti být. Ale dnes nám ukazuje, že jednou se člověk zřekne těchto zvířecích vlastností a překoná je, tím dosáhne čistoty. 
Jakmile jednou opustí omezení, která jsme si vložili naší myslí, uvidí velikost za tím vším. Uvidí, jak velké je Její stvoření a že je přítomna ve všem. Mahagauri chce, abychom překročili bariéru omezení, a tak si můžeme uvědomit, že jsme stále čistí. Jsme neustále svobodní." „…jednou šel jeden chlapec, aby uvidět Boha. Na cestě potkal velkého sádhua stojícího na jedné noze, s rukou nahoru. Sádhu mu řekl: „Když se chystáš na setkání s Bohem, mám jednu otázku: Zeptej se Boha, kdy dosáhnu osvobození." 
Takže ten chlapec se setkal s Bohem a zeptal se na všechny otázky. Na zpáteční cestě potkal  sádhua, který se ho ptal: „Tak ...setkal ses s Bohem? Co Bůh říkal?" 
Chlapec mu povídá, že Bůh řekl: „No, ten sádhu má stále nějaké karmické věci. Má se narodit ještě třikrát, než Mne dosáhne." Sádhu se velmi rozzuřil a řekl: „Všechna moje tapasya/odříkání/, moje sádhana, kterou jsem udělal a ještě se mám narodit třikrát?!" Ale ten chlapec byl velmi klidný a rozradostněný, takže Sádhu povídá: „Oh, jsem si jistý, že je to tvůj poslední život tady."
Chlapec na to: „Ach, můj milý sádhu-ji, tak tomu není. Vidíte tento tamarindový keř? Musím mít tolik zrození, kolik je na něm listí, a pak Ho dosáhnu." Sadhu se na něj podíval: „Jsi hloupý? Proč jsi tak šťastný?" 
Chlapec povídá: „No, na tom nezáleží. Vím, že na konci dosáhnout Jeho." V tu chvíli uslyšel Boží hlas pravící: „Všechny životy tohoto chlapce s čistým srdcem jsou vymazány a on dosáhne mukti /osvobození/v tomto životě." 
To ukazuje, že to není o tom, kolik má člověk udělat, ale jak to člověk dělá. Musí tam být láska. Pokud děláte věci z lásky, Božství za vámi poběží. Stačí udělat jeden krok s láskou. Pak Ona udělá vše. Ale dokud tam není tento krok z vaší strany, bude to obtížné. 
Mahagauri vám pomůže, abyste se stali takovými, aby tento krok mohl být proveden s čistým srdcem."


Žádné komentáře: