pátek 3. října 2014

Navaratri 2014 – Katyayani Ma.

Šestý den Navaratri oslavujeme Bohyni Katyayani...

Každý rok prosí Sri Swami Vishwananda všechny muže, aby přišli na tuto dílčí noční oslavu oblečeni v sárí, jako ženy. 
Tu noc nám podal vysvětlení popsané níže. Sám Sri Swami Vishwananda vzal na sebe podobu Božské Matky. Abišekam byl prováděn k Jeho /Jejím lotosovým nohám a na konci měl každý z přítomných možnost obětovat květiny na Jeho/Její lotosové nohy. 

Dnes vzdáváme poctu této Kosmické Matce, oslavujeme Maha Šakti, Yogamayu samotnou. Je to Ona, skrze níž Brahma tvořil. Víte velmi dobře, že když se Brahma manifestoval díky Šakti Mahavišnua, nemohl pochopit, proč byl stvořen, proč byl zde, jaký je jeho účel. Pak se zjevila Gayatri Devi a objasnila mu proč ho Mahavišnu stvořil. Takže je to skrze tuto Šakti, skrze Gayatri Mantru, že vše bylo stvořeno. A dnes oslavujeme Katyayani Devi jako Maha Gayatri samotnou, jako sílu stvoření, připomínat si, že celý vesmír byl stvořen díky její Šakti, díky Její síle, a také připomenout si, že Ona neustále vykonává vůli nejvyššího Pána. 
Takže celé stvoření samo o sobě je ženská energie. Vše je zrozeno z Matky. 


K dosažení Pána Krišny se Gopi modlí ke Katyayani Devi. Modlí se k Matce, aby mohli dostat Pána Krišnu za manžela. Ale kdo byly tyto Gopi? Jistě byly velkými jogíny. Byly syny Agnidéva. Ti věděli, že jediný skutečný muž, jediný muž je Bhagavan. Není jiný muž než Bůh. Protože celé stvoření je ženské. Dělali tisíce a tisíce let pokání, aby byli požehnáni lidskou podobou, tak aby mohli být s pánem Krišnou jako Gopi. Takže každý den, během měsíce Kartik, se Gopi postily a jejich jediná modlitba byla: „Matko, Ty, která jsi Šakti, sestra Pána, prosím přesvědčíš Ho, aby si nás vzal?“ 

Hloubka svatby s Pánem, kterou Gopi přijaly, je jednota mezi Átma a Paramátma. Můžete porozumět sladkosti a hlubokému významu této jednoty pouze když jdete nad rámec fyzického vzhledu."

Dnes, během komentáře ke Guru Gítě, jsem vysvětloval, že Guru je zde, aby vás učil být mistrem obou šakti, mužské a ženské, a dostat se nad ně. Je velmi důležité tomuto porozumět, protože velmi často v tomto světě bojují ženy za svá práva a pak se stanou velmi feministickými, na druhé straně muži říkají: „Jsme ti nejsilnější!“ A pak se stanou velmi patriarchální /vládnoucí/. Tak lidé zapomínají, že oba aspekty, ženský a mužský jsou v každé osobě. To je hluboký význam toho, proč na den Katyayani si člověk připomíná, že celé stvoření je Matka, je ženské, a jediný cíl této ženské energie je Bůh. Tak, na den Katyayani se všichni stáváte Gopi a všichni toužíte po Krišnovi. 

V tento den Rásy /pozn.. tanec Rása Líla/, se Bhagavan Krišna sám zjevuje před Radharani jako žena, any jí ukázal, že není mezi nimi rozdílu. Celé tělo Krišny se změní na Srimad Radharani. Ovšem, jen barva je odlišná, Krišna byl shaym /pozn.. barva „šjáma“ je popisována jako barva bouřkového mraku/a Radharani gauri /bílá/. 
To je jen pro připomenutí, že koncept těla je pouze v mysli. Vědomí duše tím není spoutáno. A pouze jednota s nejvyšším Pánem přenese člověka k věčnému, skutečnému štěstí. Během Rásy přišel sám Šiva jako Gopešwar Mahadeva, protože se chtěl také spojit s Krišnou.
Když Śiva zjistil, že Parvati, velmi pěkně oblečená, spěchá jít na Rásu s pánem Krišnou, kam mohli jít jen ženy, měl hlubokou touhu tam jít. Tak přesvědčil Parvati, aby ho vzala s sebou… 

Swami poté vysvětlil a místy i předvedl ;-), co se odehrálo následně… 
(jeho vystoupení je zaznamenáno na videu, záznam není bohužel možné sdílet, podívejte se na něj na: 
http://swamivishwananda-info.blogspot.cz/2014/10/navaratri-day-6-katyayani-ma.html )

Žádné komentáře: