čtvrtek 23. října 2014

Yagna Mahavatara Babajiho a Mataji.


Krásný bílý orel letí na obloze, přes vysoké hory, nad tajemným ašrámem Mahavatara Babajiho a Mataji, v Himálaji v Indii. 
Dole na zemi sedí Mahavatar Babaji, spolu s Mataji a Mahavatarovými učedníky v kruhu, v jehož středu hoří posvátný oheň, který připravil Babaji pro Védský obřad, mající obrovský význam pro lidi na Zemi...

Mahavatar vloží lžíci ghí do ohně, Agni, Bůh ohně, tančí nad plameny, i když je každým plamenem v ohni, a to se odráží v očích majestátního Babajiho. Jakmile se každá lžíce ghí dotkne plamenů Agniho, objeví se různá místa na Zemi, jako obrazy v plamenech: Yellowstonský národní park v Americe, Kathmandu v Nepálu, soutok řek v Devprayag v Indii, kde se stékají řeky Alakananda a Bhagiirathi, Petrohrad v Rusku, domorodci z Austrálie, krása slunce odrážejícího se od modrého Tichého oceánu u Nového Zélandu, egyptské pyramidy, deštné pralesy Brazílie, objevuje se scéna za scénou okolo Země, a očišťuje se védským ohněm Mahavatara Babajiho. 
Mataji a Mahavatar Babaji zpívají společně modlitbu k beztvarému Bohu, nesenému jako „váhanou“ Gayatri mantrami Pána Narayany, Krišny a Rámy. Tyto mantry byly dány světu lidí velkými mudrci, rishi a gurui v Indii:

Mataji se modlí:

Milovaný Duchu všeho stvoření, 
posíláme do jádra Božského srdce 
tyto požehnané mantry,
 posvěcené láskou a pokorou
velkého Mahavatara Babajiho,
který je zván mým bratrem. 

Mahavatar Babaji a Mataji zpívají společně:

Narayana Gayatri Mantra
Om Narayanaya Vidhmahe
Vasudevaya Dheemahe
Thanno Vishnu Prachodayath

(ÓM, dovolte mi meditovat o Pánu Narayanovi, 
Ó, Pane Vasudévo, dej mi vyšší intelekt, 
a Pán Višnu nechť prozáří mojí mysl.)

Krišna Gayatri Mantra 
Om Dhamodharaya Vidhmahe
Rukmani Vallabhay Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath

(ÓM, dovolte mi meditovat o Bohu, jehož tělo bylo svázáno provazem, 
Ó, Jeho choti Rukhmani, dej mi vyšší intelekt, 
a Bůh Krišna nechť prozáří mojí mysl.)

Ráma Gayatri Mantra
Om Daserathaya Vidhmahe
Sita Vallabhaya Dheemahe
Thanno Rama Prachodayath

(ÓM, dovolte mi, meditovat o synovi Dašerathy, 
Ó, Jeho choti Síto, dej mi vyšší intelekt, 
a Bůh Ráma nechť prozáří mojí mysl.)

Mahavatar Babaji: 
Milovaní, kteří čtete tuto zprávu, měli byste cítit inspiraci, meditovat a zpívat tyto mantry, jak vás volá váš Satguru Sri Swami Vishwananda, Mataji a já. Nechte energii této yagny, kterou jsme provedli v Himálaji v Indii, proudit kolem Země, skrze vás, jako nástroje naší lásky a oddanosti.

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: