úterý 7. října 2014

Navaratri 2014 - Kanya Puja a Dashami.

Poslední den Navaratri, Sri Swami Vishwananda prováděl Kanya Puju, modlil se k Navadurze, zastoupené devíti holčičkami...


Na začátku tohoto rituálu řekl: 
„Kanya Puja znamená uctívání Bohyně v podobě těchto malých holčiček. V Devi Puráně Maha Devi sama řekla, že vzhledem k jejich nevinnosti, vzhledem k jejich čistotě, nesou podstatu Matky, a tato podstata Matky se stává uvnitř nich aktivní během Kanya Puji. 
Každá dívka zde představuje jednu Devi: Shailaputri, Brahmacharini, Chandraghantu, Kushmandu, Skanda Mátu Katyayani, Kalaratri, Mahagauri a Siddhidatri.


Takže uctíváme podstatu Devi uvnitř holčiček, protože díky jejich čistotě se Matka projevuje skrze ně, působí skrze ně a žehná skrze ně. Skrze vaše oči uvidíte jen to, co vnímáte vně, ale skrze vnitřní oči, člověk vnímá Devi samotnou, sedící v každé z nich, a požehnání Matky v této podobě je velmi důležité. 

Sri Ramakrišna z Dakshineshwaru... jednoho dne, když uviděl jednu z jeho neteří - probudil se uvnitř něj hluboký „bhav“, tok energie, měl hlubokou potřebu uctívat Matku ve formě neteře... Samozřejmě pro bratra Sri Ramakrišny to bylo možná divné, ale ve skutečnosti to, čeho si on všiml, nebyla malá neteř, vnímal Božskou Matku samotnou.


Na konci noci, oslavujeme Dashami. Sri Swami Vishwananda vyvolal Durgu v její divoké podobě Mahishasura Mardini.


Všech 21 veršů Mahishasura Mardini Stotram bylo skandováno několikrát, postupně se zvyšovalo tempo, zatímco bylo prezentováno živé vystoupení o zabití Mahishasura prostřednictvím Devi.
Na konci věnoval Sri Swami Vishwananda konečnou oběťinu pro Ma (meloun), jehož symboliku vysvětlil takto: „Poslední den, jednou z velkých obětin pro Ma bude oběťina - kterou bude ovoce, které symbolizuje všechny zvířecí vlastnosti, které jsou v nás."

Sri Swami Vishwananda nám také nám vysvětlil hluboký smysl Dashami: „Při čtení Devi Mahatmyam jste slyšeli historku, jak Maha Devi zničila všechny nepřátele, Mahishasura. Podívejme se, kdo to je ten Mahishasur? Zabila všechny tyto velké démony - miliony nepřátel - zničila všechny z nich ve zlomku vteřiny jen slovem "SA", všichni byli na prach nebo roztrháni na kusy. Ale kdo jsou tito démoni? Kdo je ten velký démon Mahishasur? 

Velký démon Mahishasur je pýcha člověka, protože z pýchy vyplývají všechny ostatní negativní vlastnosti. Máte-li pýchu, pak přijde arogance, žárlivost, závist, hněv, všechny tyto vlastnosti vyplývají z pýchy. Pýcha je něco, co spolyká vlastní já. A tyto vlastnosti, vstoupíte-li do nich, budou mít nad vámi plnou kontrolu. Potom nevidíte nic jiného, ​​jste slepí k pravdě o tom, kdo ve skutečnosti jste. To je důvod, proč se říká, že pouze kvalitou pokory člověk dosáhne Božství. 
Samozřejmě, když je tam vlastnost pokory, to neznamená, že tam nejsou ostatní vlastnosti. Jsou jako malí démoni. Dokud tam jsou, budou se vždy snažit zaútočit. Pokud jste na duchovní cestě, a postupujete směrem k Božství, k realizaci Boha, k Ma, samozřejmě mysl to nikdy nepřijme, mysl bude vždy nesouhlasit s voláním vašeho srdce, a z mysli se začne zvedat pýcha. 

Samozřejmě, že lidé mají možnost buď jít do hry nebo nechtějí jít do hry o to. Ale bohužel, většina lidí na světě do toho jde a nechá se těmito démony vláčet. Takže, jakmile si to uvědomíme, člověk se snaží všeho zbavit. Začne sebe-analýzu, aby sám sebe změnil, a to je, kdy se objeví také agresivita těchto démonů. Už jste někdy slyšeli, že čím více se cítíme být v blízkosti Božství, tím více problémů máme? Nebo čím více se člověk snaží být pozitivní, o to více je mysl negativní? To je, když se démoni začnou hlásit a pak se bránit. Nejlepší je odevzdat vše na oltář Božství a modlit se, aby vám Bůh dal svou pomoc, aby k vám přišla Božská Matka, postarala se o vás a zničila všechny tyto vlastnosti. Protože svým vlastním úsilím je to velmi obtížné. 

Lidské bytosti si z pýchy myslí, že mají moc udělat mnoho věcí, přemýšlejí: „Ach, já jsem někdo." Vy jste nikdo! Nejste nic! Jak zničila vše jen slovem "SA", takhle může také skončit s vámi všemi. Takže kdo jste? Nejste jen tato pýcha, která vám umožňuje si myslet, že jste někdo víc zvláštní než kdokoli jiný! Jste všichni stejní, jste všichni Její děti, jste všichni součástí jednoho Boha. Toto vnímání přichází později, když tam není žádná stopa této pýchy uvnitř. Ale předtím se musíte naučit nejít do těchto vlastností, i když se objeví. Takže prostě je jen odevzdejte Matce! 


Nechte ji postarat se o vás, nechte ji kontrolovat vás. Má pro ně nejlepší řešení, ona ví, jak je zničit, ví, jak je úplně vyrvat. Ale pro to musíte také tyto vlastnosti odevzdat. Když něco někomu dáte, ta věc vám už víc nepatří. Když ji dáte Božské Matce, pravíc: „Matko udělej to pro mne", ale přesto se stále pohybujete kolem toho jako by to bylo vaše, pak řekne: „Vezmi si to zpátky!""

Žádné komentáře: