neděle 5. října 2014

Sri Swami Vishwananda poskytl komentář ke Guru Gítě (2. část).

Sri Swami Vishwananda pokračoval další částí svého výkladu Guru Gíty, zahrnující verše 21-40. 


Zde je výběr z jeho komentáře: 

verš 24 
Gukaarah prathamo varno, 
masszaadi guna bhaasakah; 
Rukaaro dviteeyo brahma, 
maayaa bhraanthi vinaashanam. 

První slabika „GU“ nese atribut Mayi, znamenajíc také ignoranci. Tak, v tomto verši Bhagavan Šankara říká, že tato první slabika Gu je zde pro Maya Prakriti, Devi, Šakti, která spoutává a drží člověka v této realitě. A druhá slabika „RU“ je zde pro Purushu, pro nejvyšší absolutno, které člověka osvobodí z iluze. 

Ve stejném slově „Guru" máte obojí. Máte Mayu a máte toho, který vás z Mayi osvobodí. Tím, to ukazuje, že Guru je Mistrem Mayi, mistrem této skutečnosti, ví, jak osvobodit člověka z této reality, a ví také, jak člověka v tuto realitu uvrhnout - oboje. Abyste to zvládli, musíte znát obě strany. Nelze něco zvládnout, když znáte jen jeden způsob, pak jste to nezvládli. Pokud žijete ve velmi efektní realitě nebo ve snové realitě, nebudete vědět, co je opravdové štěstí. Pouze tehdy, když jste zvládli druhou stranu, když jste zvládli nižší kvalitu, pak budete opravdu znát kvality vyšší. 


verš 37 
Yasya sthityaa satyamidam, 
yadbhaati bhaanuroopatah; 
Priyam putraadi yet preetya, 
tasmai sree gurave namaḥ 

Je to díky milosti Mistrů, skrze milost Gurua, že člověk vnímá světlo lásky, pravé Lásky, ne jen prosté lásky, ale hloubku Lásky. Tímto světlem Mistra se všechny vztahy stávají drahými. V Guru rodině se každý stává drahým, protože Guru spojuje všechny, bez ohledu na to kde jste, což znamená, že v mnoha životech všichni z vás přicházejí společně. Přicházíte z Ruska, z Francie, z Itálie, ze Španělska, z Ameriky či Latinské Ameriky, Brazílie, ale je to jen díky milosti Mistra, že se všichni scházíte dohromady. Milost Mistra přináší každého do jedné drahé rodiny. Guru se stává magnetem, který přitahuje všechny a drží všechny pevně, tvoříc jednu velkou rodinu. To se děje pouze skrze lásku Gurua. Bez lásky Gurua, kde byste byli? Jinde, ne? 


„Priyam putraadi yet preetya, tasmai sree gurave namah“, což znamená, že to je jako láska otce a syna, rodičů, to je to, co přináší každého blízko k druhým. Rodiče se vždy snaží sjednotit rodinu, udržet rodinu pohromadě. Dnes je tomu jinak, ale v opravdové rodině je to tak. Takže Bhagavan Šankara zde říká: „Guru je takový. Spojuje rodinu dohromady a přináší vše pod jednu střechu." 

S tak mnoho oddanými z celého světa, radujícími se společně během těchto devíti dnů Navaratri, je to takové obrovské požehnání - je zde se Swamim Vishwanandou tolik lidí z celého světa, užívajících si společně oslavu tohoto spojení, které máme všichni s Matkou vesmíru.
Žádné komentáře: