úterý 7. října 2014

Navaratri 2014 – Siddidatri.

Devátá forma Božské Matky, bohyně Siddhidatri, která je jedním z aspektů Mahalakšmí, je obvykle oslavována devátého večera Navaratri, ale letos podle kalendáře, dvě noci, osmá a devátá, padly společně na stejnou noc - osmou.


Sri Swami Vishwananda řekl: 
Je řečeno v Puránách, že Matka v podobě Siddhidatri Ma zaručuje 18 podob úspěchu v životě. Takže ten, kdo se k Ní modlí, v tento příznivý den, je požehnán úspěchem. Tady to neznamená jen úspěch v podnikání. Ona dává úspěch ve všem. Takže, bez ohledu na vaše přání, milostí Matky Siddhidatri budete úspěšní, ať už je to v podnikání, ať už finančně, zda ve vztahu nebo cokoli jiného. 

V této podobě Siddhidatri, samotný název "siddhi“ to říká. "Siddhi" znamená "moc", "sílu". Ale pro "siddhi" musíte také mít "riddhi", což je "buddhi". Je třeba znalosti, moudrosti. Matka Siddhidatri dává i moudrost. Pokud jsme naši mysl odevzdali Božství, budeme mít požehnání. Budeme mít 18 siddhi, 18 úspěchů, o kterých hovoří. Ale když necháme naši mysl znečištěnou, když necháme naši mysl neuklizenu, padne to do koše. 

Takže poproste Maa Siddhidatri, aby propůjčila každému milost lásky, milost moudrosti. 
Ať jste kdekoliv, cokoliv děláte, jste lidmi a lidské bytosti nejsou dokonalé. Maa to ví velmi dobře a neočekává moc, protože všechno je Její stvoření. Každá síla, která působí v tomto světě, je jen Ona. 
Dévové sami chválí Matku, Bohové chválí Božskou Matku, pravíc: „Ty jsi ta síla, která nám dala sílu fungovat." Víme, že Šiva je jedním s nejvyšším/konečným, ale je to Maa Siddhidatri, která dává Šivovi sílu osvobozovat."

Žádné komentáře: