pondělí 6. října 2014

Prityangari Devi Yagna se Sri Swamim Vishwanandou.

Sedmý den Navaratri provedl Sri Swami Vishwananda Sri Prityangari Devi Yagnu... obřad začal Kalaš Pujou.Kalaš Puja pro Sri Prityangari Devi.
Na začátku yagny byli zúčastnění požehnáni meditací k sedmi čakrám, vedenou Sri Swamim Vishwanandou.
Na konci meditace Sri Swami Vishwananda udělil závěrečné požehnání, kdy řekl: „Těch 21 600 krát, kdy se denně nadechnete, bude věnováno Guruovým nohám, jako samarpanam /obětina/, a Devi vám dá sílu tak vykonat.“


Během Prityangari Devi yagny byly obětovány do yagna kuntu tucty kil papriček chilli.


Sri Swami Vishwananda řekl: „Prityangari Devi yagna je jedna z nejsilnějších yagen. Děláme mnohé zkrácení, úpravy této yagny, kvůli naší Sampradaye. Ve vaišnavské tradici neobětujeme Devi maso, ačkoliv v tantře Jí maso obětují. To, co obětujeme Devi jako obětinu, je naše srdce.“

Sri Swami Vishwananda nám následně vyprávěl příběh Prityangari Devi:

„Prityangari Devi je spojená s manifestací Narasimhy, avšak Ona není jeho Šakti. Narasimha je Purna Avatar. On je inkarnovaný Bůh. 
Narasimhi je další jméno Prityangari Devi. Když se kvůli modlitbě Prahlada Maharaje Narasimha zjevil, poté, co zabil Hiranyakashipua, energie byla tak ohromná, že to vytvořilo v celém stvoření chaos. To znamená, že byl celý vesmír v nerovnováze

V tu dobu dévové předstoupili před Maha Lakšmí a žádali Ji: „Prosíme, i když je Pán v této Ugra podobě Narasimhy, v jiné podobě je také tvým manželem. Možná ho ty můžeš uklidnit.“ Maha Lakšmí se pokusila, ale uklidnit ho nemohla. Šiva se také pokusil, ale neuspěl.
Pak předstoupili před Maha Šakti, která je samotnou Bohyní Parvati, říkajíc: „Matko, ty jsi sestrou Narayany, jenž se inkarnoval v takové strašlivé podobě. Mohla bys Ho prosím zklidnit?“ A tak se zjevila jako Prityangari Devi, vzala na sebe podobu lva. Měla hlavu lva, ne lvice.

Zde opět vidíte tuto duální kvalitu mužského a ženského, kombinaci těchto dvou šakti. Ona na sebe vzala aspekt mužské tváře a ženského těla a posadila se na lva. Přiblížila se k Pánu Narasimhovi a pokusila se Ho uklidnit, ale také nemohla. Tak se k Němu modlila: „Prosím, je jen jedna věc, kterou po Tobě chci. Dej mi hlavu Hiranyakashipua." Tak si vzala jaho hlavu.

A jak Ho všichni tři, Lakšmí, Šiva a Parvati, kteří mu byli blízcí, nemohli zastavit, řekli „Spojme se!“ Takže Pán Šiva na sebe vzal další aspekt, lví podobu - Sarabeshwaru. Devi se stala jeho hlavou a Maha Lakšmí se stala jeho křídly. Kombinace těchto tří se stala Sarabeshwarou, což je inkarnace Šivy. On se také pokusil Narasimhu uklidnit, ale nemohl, protože byl prvotním aspektem Boha, který je plně manifestovaný.

Pak si Brahma uvědomil, že to bylo kvůli Prahladově oddanosti, že si Pán osvojil takovou podobu. Takže se Prahladovi zjevil a požádal ho: „Ty jsi jediný, kdo může Narasimhu uklidnit.“ A pak, už ten příběh o Prahladovi znáte, jak Prahlad odešel za Narasimhou a dovedl Ho zklidnit.

Prityangari Devi se zjevila mnohým mudrcům. Jednomu z těchto mudrců se zjevila jako Bohyně Parvati, pravíc, že kdokoliv se k Ní modlí, kdokoliv trpí neštěstím, kdokoliv má mnoho nepřátel, Ona na sebe vezme aspekt Prityangari Devi, aby je vyřídila.

Tady musíte porozumět, že Ona symbolizuje destrukci, ne destrukci jak ji chápe naše mysl, ale destrukci pýchy a ega. Hlava Hiranyakashipua reprezentuje tuto duchovní pýchu. Ona Sama sebe manifestuje, aby tuto pýchu sťala, proto si vzala tu hlavu do Své péče, pravíc: „Budu mít tvou duchovní pýchu u sebe a budu se o ni starat.“ Vzala na sebe aspekt tisícihlavé Prityangari, což je kosmická podoba Prityangari Devi. Má tisíc hlav a každá hlava chrlí oheň. Tomu se říká Maha Prityangari. Ona spálí a zničí vše.

Po této yagně Swamiové a Swamini provedli puju k malému dítěti, reprezentujícímu Prityangari Devi.


Ačkoliv je tento aspekt Devi hrozivý, za tímto aspektem je Ona stále Matkou. Tento hrozivý aspekt je spatřitelný jen egem. Pokud máte pýchu, samozřejmě, uvidíte tento Její negativní aspekt. Ale pokud chováte uvnitř sebe pro Ni lásku, i když vypadá navenek tak strašlivě, uvnitř je čistá. Říká se, že čím hrozivěji vypadá, tím více milující je. To je tajemství Prityangari Devi.

Díky příkazu Mahavišnua, bylo dáno Devi povolení každého vést. Jak víte, ve Srimad Bhagavatamu, Mahavišnu, Narayana, Devi řekl: „Lidé se k Tobě budou modlit, jako se modlí ke Mně. Skrze Tebe přijdou ke Mně. Ty jsi Matka, Ty jsi byla dána světu a v této podobě budeš zodpovědná za přivedení lidí, kteří se odevzdali, ke Mně.“ 

(překlad Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: