úterý 14. října 2014

Mirabai – vzor oddanosti a odevzdání.

Ve středu si oddaní přípomněli Mirabai Jayanthi...

Mirabai byla velkou svatou vaišnavské bhakti tradice, která žila v 15-16 století. Sri Swami Vishwananda vždy připomíná Mirabai jako „model bhakti, model oddanosti a odevzdání se“ Pánu Krišnovi. 
Řekl: „Jeden z nejkrásnějších aspektů bhakti je Mirabai. Byla v ní natolik ponořena, že zapomněla na sebe. Zapomněla na svoje tělo. Zapomněla na mysl. Tento stav je pouze věčná blaženost. To je duše sama o sobě.“

  Guruji zpívá bhajan o Mirabai.

Když Mirabai zpívala pro Krišnu, lidé říkali: „Je bláznivá", ale to nic neměnilo na její víře, to nezměnilo její lásku. Byla tak koncentrovaná, její mysl byla tak soustředěna a jednostranně zaměřena směrem k Pánu, že jí nic nemohlo pohnout. 
Říká se, že oddanost má jiný název - jednostranně zaměřená mysl. Je-li vaše mysl zcela zaměřena na Boha, budete ho mít. 

 Murti Krišny, s kterou Mirabai splynula.

Byla to princezna, která milovala Krišnu z celého srdce. Nebyla v ní ani jedna buňka, která by nebyla zamilovaná do Krišny. 
Jednoho dne seděla v chrámu a zpívala pro Krišnu... kdykoli pro Krišnu zpívala, lidé Ho viděli, jak stojí vedle ní. Dokonce jeden král se přestrojil. Byl to muslimský král, Akbar, a tak se přestrojil a byl tak dojat oddaností Mirabai, že dal svůj perlový náhrdelník chrámu. Samozřejmě, Mirabai nevzala nic. 
Nicméně její tchán byl proto velmi rozzlobený. Ona byla princezna, tchán byl králem, tak řekl: „Protože jsi zpívala v chrámu a přišel nepřítel, obvinili jsme tě ze zrady.“ Mira řekla: „V chrámu jsme si všichni rovni, jedno zda člověk je muslim, křesťan, hinduista.... každému je dovoleno jít do chrámu Pán je pro všechny." 
Kvůli tomu jí nařídili: „Přikazujeme ti vypít jed." Ona na to odpověděla: „Dobře, pokud jste mne za to odsoudili, přijmu to." 
Tak přinesli pohár s jedem. Když ho pila, pomyslela na Krišnu, pomyslela si, že Krišna ji dal vypít svůj božský nektar – amrit. Vypila tento jed a šla do nedalekého chrámu Krišny. Všichni ji následovali.Vešla do chrámu, a tím, že pocítila účinek amritu, stala se jedním se svým Pánem. Rozplynula se fyzicky do Božstva v chrámu. Ani jed jí nezastavil. 
Jak mohla překonat jed? Přijala ho. Stejné je to s tím, jak vidíme věci vně, pokud se naučíme přijímat vnějšek, budeme ho měnit a my sami se změníme v důsledku toho. 

Letos v květnu, během Pouti „Devět Bohyní" (v severní Indii) navštívil Sri Swami Vishwananda chrám Krišny, kde nečekaně našel murti Krišny, se kterou Mirabai splynula svým fyzickým tělem. 
 
O tomto příběhu jsme psali i na našem blogu… 

 Swamiji v uvedeném chrámu.

Kněz, zodpovídající za tento chrám, nabídl menší murti Krišny, nazvanou Nurbur Krišna, Sri Swamimu Vishwanandovi jako dárek

Od té doby je tato murti uctívána denně a cestuje se Swamijim do zahraničí, je přítomna i v průběhu tohoto týdne na všech akcích na turné v Portugalsku. 

 Nurbur Krišna.

Žádné komentáře: