středa 1. října 2014

Navaratri 2014 - Kushmanda Ma.

Čtvrtý den Navaratri slavíme Kushmandu Ma. Říká se, že když byla všude tma a nebyla ve vesmíru existence, Ona stvořila s úsměvem vesmír.


„Kushmandam" v sanskrtu znamená dýně. Mezi obětní zeleninou, která je nabízena při uctívání Bohyně, jsou nejdůležitější zeleninou dýně, kterými je Kushmanda Devi velmi potěšena.

Dýně obsahují v sobě mnoho semen a každé semeno v ní má schopnost vyrůst v novou dýni. Jak velká je to Devi, když je schopna vytvořit tento vesmír, s každou duší uvnitř, schopnou v duchovnosti růst!

Sri Swami Vishwananda řekl:
„Kushmanda Devi je silou, kterou byl stvořen tento vesmír, tento svět. Ovšem, jak nyní všichni víte, všechny Bohyně, i když mají odlišnou podobu, jsou všechny Jedna. Rozdíl je, že všechy Bohyně existovaly již před stvořením nebo po něm, ale Bohyně Kushmanda se projevila v samém okamžiku stvoření. Projevila se skrze stvoření, ve chvíli, kdy byl  vesmír stvořen.
Takže tvořivá síla v té chvíli byla Kushmanda. 

Modlíme se k Ní, aby zahrnula ve svém požehnání každého. Kdokoli si ji připomene, i ten kdo si ji nepřipomene, lidé kteří o ní vědí, i lidé kteří o ní nevědí, ať mají Její lásku, Její milost nechť je se všem, tak aby našli skutečné štěstí a skutečnou radost.

Ona je kosmická Šakti Brahmy, Višnua a Mahešvary. Ona je Adi Devi, ženský aspekt všech Purusha /pozn.: duch, univerzální princip, skutečné já/, a říká se, že se vynořila z těla Mahavišnua, Narayany a dala Šakti Brahmovi, aby stvořil vesmír, vše stvořil. 


V tomto aspektu Devi ukazuje, že i když něčí sadhana je těžká, člověk v tom musí vytrvat, nesmí to opustit, se slovy, že je to příliš obtížné a konec! 
Poprosíte-li Božskou Matku, aby vás inspirovala, když ji požádáte o pomoc, převezme tuto podobu Kushmandy, přijde cestou, ukazující, že vše je ve vás."

Žádné komentáře: