pátek 3. října 2014

Navaratri 2014 – Kalaratri Ma.

Sedmý den Navaratri oslavujeme Bohyni Kalaratri...

Její pleť je tak temná jako noc. Její vlnité vlasy jsou ponechány volně a navléká věnec, který vyzařuje světlo tak jasné jako blesk.
Během oslav Navaratri ve Shree Peetha Nilaya je každému dána možnost obětovat růžovou vodu a olej na nohy Tary, která je jiným aspektem Kálí nebo Bohyně Kalaratri. Tato obětina je smíchána dohromady, požehnána Matkou, a rozdělena zpět lidem, poté co je požehnána.


Sri Swami Vishwananda řekl v minulých letech:
„V této podobě je Ma Bhagavatī ztělesněním konečného, nejvyššího, což ukazuje, že vše pochází z ní a vše se nakonec s ní sloučí. Je připravena dát o cokoliv požádáte. Může vypadat jako velmi děsivá, ale ve skutečnosti je velmi nevinná. Neustále dává. To je důvod, proč se nazývá Subhankari, což znamená ten, kdo neustále dává, kdo neustále koná dobro pro své oddané. 
A jako matka vzala tento aspekt, aby bojovala s démony, zabít a očistit tento svět, zachránit lidi, zachránit své děti. Stejně jako matka, která by udělala cokoli pro své dítě, a to i při aspektu Kalaratri nebo Kaliky Devi. Ale ona není taková jak ji vidíme. Je velmi jemná ve své divokosti.

Nesnažte se pochopit Božství vaší mysli, protože Božství se může projevit jako jemné a zároveň děsivé, může vypadat klidně a zároveň velmi divoce. 
Stejně jako Ona, je tak jemná, podívejte se na její tvář, jak je krásná. Velmi jemná, ale přesto divoká, s velkým jazykem venku. 
Takže Maha Bhagavati bere na sebe všechnu naši negativitu, tak můžeme být svobodní, protože ona chce, abychom byli svobodní. Chce, abychom se opravdu odevzdali Božství a byli sami sebou, kým skutečně jsme. 
Všichni ti malí démoni, které vytváříme v naší mysli, všichni skáčou. Nazývají se Mahishasur, Raktabija, Sumbha a Nisumbha, Chandamunda. Všichni skáčou vlevo vpravo. Ma v této podobě říká: „Dej mi je, a já je srovnám. Jednoho po druhém je pozřu." Takže nemějte strach. Nabídněte je Matce.
 

Když jí přijdete nabídnout svou poslušnost, nabídnout svou úctu k Ní, modlete se k Matce slovy: „Kalaratri, jak jsi temná, odeber všechny tyto věci. Nabízím všechnu tuto negativitu tobě. Hej Jagadambo, odstraň vše a učiň nás jasné jako Katyayani, nech zářit naše pravé světlo. Kdykoliv jsme v nouzi, přijď nám na pomoc. Jsi matka, tak proč čekat? Pojď! Vezmi jakoukoli podobu, jakýkoli způsob, ale jen přijď. Přijď a vysvoboď nás. Přijď a zachraň nás. Přijď a vytáhni nás z našich utrpení."

Žádné komentáře: