sobota 26. září 2015

Z kurzu Shreemad Bhagavatam (1.část).


První den kurzu Shreemad Bhagavatam začal představením samotné svaté knihy.
Po zahajovacích modlitbách, včetně yagny a abišekamu k osobnímu Božstvům Swamiho, zahájil Swamiji kurz sdělením účastníkům o významu díla Shreemad Bhagavatam a jednoduché síly, kterou obsahuje, aby nám rychle a snadno pomohl vpřed při realizaci Boha.

Jak vidíte, Bhagavatam jsou většinou příběhy. Na začátku jsou různé příběhy šlechetných králů, kteří žili na Zemi a kteří plnili své povinnosti, a také dosáhli Boha. Což dokazuje, že když plníme své povinnosti správně, je dost možné dosáhnout v jednom životě Boha.

Témata prvního dne
Vznik knihy: Účastníci se dozvěděli o autorovi  Shreemad Bhagavatamu, o Veda Vyasovi (který také napsal většinu stěžejních svatých knih hinduismu, jako jsou Purány, Rámajána a Mahábhárata), a slyšeli příběhy a jeho úžasném synovi, Sukadevovi Goswamim, který vyprávěl příběhy Bhagavatamu mudrcům v lese.
Podřimování a pozornost: Swamiji hovořil o intenzivní touze učit se, kterou měli první mudrci, kteří si přáli naslouchat Shreemad Bhagavatamu - jak velice toužili po Božství a jak moc chtěli sloužit světu učením se o inkarnacích Narayany. Srovnal to s postojem, který můžeme obvykle ve světě vidět nyní: touhu po materiálním, vnějším světě, která nás pouze připoutá k Maye/iluzi/.
Úcta mezi studentem a učitelem: Slyšeli jsme o velké úctě, kterou měl  Sukadev vůči svým  studentům, mudrcům, a těm, kteří byli připraveni; stejně tak, jako mudrci měli úctu a vděčnost ke svým Guruům, kteří pro ně odhalili Božskou moudrost.
Pravomoc hovořit o Bhagavatamu: Swamiji hovořil o speciální povaze Sukadeva, o tom, jak byl jedinečně schopný vyučovat Shreemad Bhagavatam, kdy vysvětloval příběhy  při vysoké  úrovni nepřipoutanosti, kterou měl směrem ke všemu materiálnímu a pomíjivému.
Veda Vyasa a vnitřní uspokojení: Slyšeli jsme příběh o tom, jak byl Shreemad Bhagavatam stvořen, jak byl   Veda Vyasa nespokojený se svým životem, ačkoliv napsal a sdílel mnoho významných svatých spisů, jak Narada Muni přišel Veda Vyasu inspirovat, aby napsal o tématu, o kterém ještě nenapsal -  o nádherné zkušenosti oddanosti k Bohu.Shreemad Bhagavatam samotný je zjednodušená verze všech ostatních písem, které Veda Vyasa sepsal, aby je sdílel světu – Védy, Upanišády, Purány, Rámajánu a Mahábháratu. Ano, i přes svou jednoduchost Shreemad Bhagavatam obsahuje esenci samotného Pána.
Swamiji toto vysvětlil účastníkům kurzu: 
To není jen čtení Bhagavatamu, které vás osvobodí, ale dokonce jen naslouchání o slávě a zábavě Pána vás osvobodí. Takovou sílu má. To je, proč se říká, že Bhagavatam je Pán samotný.

Není žádný rozdíl mezi Bhagavatamem a Božstvem. Není žádný rozdíl mezi Bhagavatamem a Ištadevem. Není žádný rozdíl mezi Bhagavatamem a Guruem. Protože slyšet o Jeho slávě, třeba jen jedinkrát, vás osvobodí; jednou jedinkrát a osvobodí vás z koloběhu zrození a smrti.


Když tím procházíme, tak vidíte, jak rozdílné příběhy Veda Vyasa složil dohromady a jak byl Bhagavatam sepsán. To je něco, co nelze pochopit myslí. To je něco, co musíte cítit, protože každý příběh je příběhem jedné osoby, každého z vás. Je to příběh oddanosti samotné, jak probudit oddanost a jak se odevzdat Bohu.

Bhagavatam je považován za jednu ze stěžejních knih pro vaišnavisty. Obsahuje všechny Purány.
Často říkají: „Védy jsou ze všech nejlepší", protože všechny ostatní Sampradáyi /linie/ odkazují na Védy jako na zdroj, že? Samozřejmě, že Védy jsou zdrojem, ale není rozdíl mezi tím vším. Není rozdíl mezi Puránami a mezi Bhagavatamem.  Je to jen o tom, že když Veda Vyasa tvořil Védy, tak to chtěl zjednodušit a udělat to pro lidi mnohem snazší.Díky úžasné schopnosti této knihy očistit naší Duši, nám Swamiji řekl, že není žádný "špatný" způsob, jak ji číst -  kdykoliv ji čteme je to dobře, a každé místo je skvělé.  Každý ji může číst, ať má špatnou či dobrou náladu - na tom nezáleží. Čtení Shreemad Bhagavatamu  přináší kladný výsledek.Během kurzu bylo vyjasněno, jak snadná cesta ke svobodě může být - Swamiji o tom hovořil, a vše, co jsme museli dělat my - bylo poslouchat a užívat si to!

Těšíme se na to, až s vámi budeme sdílet výňatky z tohoto slibného kurzu se Sri Swamim Vishwanandou, tak, jak týden bude probíhat.

Často lidé říkají: 
Oh, ne ne, ten život je příliš krátký k dosažení Pána." Ale podívejte na všechny krále v Bhagavatamu. Jistě, měli dobrou punyu, víte, měli dobré zásluhy z minulých životů, které si donesli. A tak je to i teď, všichni vy, kteří zde sedíte a posloucháte Bhagavatam, máte zajisté dobrou punyu.


(Překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

Žádné komentáře: