neděle 6. září 2015

"Atma Kriya Yoga Retreat" (pokračování).

Vzpomínka týdne od jedné ze zúčastněných osob
Právě skončil Atma Kriya Joga Retreat (AKY), byl to opravdu úžasný zážitek - ta energie všech praktikujících, kteří přišli na společné cvičení, užili jsme si legrace, slzy, zasažení láskou a milostí, a samozřejmě požehnání a milost Sri Swamiho Vishwanandy, který nám spontánně dal daršan, a naplánoval yagnu k Mahavataru Babajimu a satsang. Bylo to požehnání, které nelze slovy vyjádřit slovy. Tak hluboké a tak dojemné. :-)
Později, během týdne, se Guruji setkal se sadhaky seskupenými podle jednotlivých zemí, na soukromý satsang. Bylo krásné vidět, že i přes množství účastníků, si Sri Swami Vishwananda udělal čas na návštěvu všech a odpovídal na jejich dotazy. Po dva dny se setkával se všemi účastníky.Trávíc čas mezi devotee z jižní Afriky.Hovoříc z jeho balkonu při satsangu s německými a rakouskými oddanými.Jiný satsang ve venkovním Bhajan café.

Jedna z nejúžasnějších věcí, k nimž došlo během týdne, byl daršan. Byl to první venkovní daršan, který se kdy ve  Springenu konal. Výhled byl ohromující. Jedinečným přídavkem, na Gurujiho žádost, bylo nepřetržité zpívání OM Namo Narayanaya, zatímco Bhakti Sounds recitovali stotramy.

Během daršanu byly odříkávány a zpívány starověké Vedické texty a texty Purán, jako Vishnu Sahashranam, Guru Gita a Lalita Suktam.

Závěrečnou událostí Atma Kriya Joga Retreatu byla neuvěřitelná yagna pro účastníky Retreatu, jeden den po daršanu. Byla věnována Mahavataru Babajimu, a kriya sadhakové vzdali své díky za Mahavatarovu milost.
Mnozí říkali, že yagna byla velmi silná, a že z odcházeli s úžasným zážitkem. Bylo to, jako by yagna dotáhla týden soustředěného cvičení a vědomí o Božství k uspokojivému závěru.

Jeden z účastník sdílel:
„Přál jsem si, abych v ní mohl žít navždy." Někteří říkali, že zapečetila pozvednutou energii, vytvořenou během Retreatu.Několik účastníků řeklo, že cítí prohloubení porozumění pro techniky. Mnozí se zmínily o tom, že začali trochu rozumět milosti, která je dána nejen šaktipádem (zasvěcením), ale i skrze každé cvičení. Učení toho, co nám techniky nabízejí fyzicky, duševně a duchovně, se postaralo o motivaci cvičit a oddat se Atma Kriya Joze jako sadhaně, stejně jako nástroji na cestě bhakti.

Dalo mi to základ pro komunikaci s dalšími lidmi o Atma Kriya Joze, způsobem, který je za technikami, za účelem být na duchovní cestě. Toto je vrchol a cesta. Změnilo to můj vztah k Atma Kriya Joze. Hovořit o ní s ostatními. Toto mi umožnilo jít hlouběji do sebe, tak to mohu sdílet s ostatními."  Celý týden inspirovaný nově nalezenou motivaci a oddaností k sádhaně.

Osobní zkušenosti
(Hovořili jsme s několika sadhaky, kteří se zúčastnili, abychom získali jejich zpětnou vazbu.)

Sadhak z New Yorku sdílel:
Jaká byla vaše očekávání na Retreatu?
Neměl jsem očekávání, ale vím, že mé zkušenosti mohou překročit ta nejdivočejší očekávání.  
Co je vaším vrcholem Atma Kriya Joga Retreatu?
Vrcholem je Guruji. Moje první zkušenost s Gurujim byla druhý den Retreatu. Stále jsem ho cítil v mém srdci, pár měsíců před. Bylo to jedinečné, když přišel a zpíval s námi při ranních modlitbách. Měl jsem příležitost mu říci, jak jsem jej cítil měsíce - jak mi byl drahý. Držel mě za ruku a já jsem cítil božskou energii, jak vstupuje do celého ho těla, ale především do srdce. Daršan byl úžasný. Pociťujete, že božská energie opět přenáší speciální okamžiky, které s ním máte, do přítomnosti. Je to jedinečný pocit, který máte, když jste s ním. Yagna k Mahavataru Babajimu byla rozhodně velmi zvláštní. Prostě v  reálném světě tyto věci nechápete. Sri Swami Vishwananda je žákem Babajiho, a dostanete k tomu možnost dělat kriyu v přítomnosti samotného Babajiho.

Sadhak z Německa:
Jaká byla yagna?
Byli jsme zde (ve Shree Peetha Nilaya) tohle léto tolikrát. Jsme rádi, že můžeme tolikrát přijít a být tolik požehnáni jeho přítomností. Mohu upřímně říci, že jsme byli povzneseni energicky tak hodně moc. Yagna byla neuvěřitelně silná. Zvláště po všech těch cvičeních, která jsme my (účastníci) dělali, yagna zapečetila tuto energii. Mám pocit, že když jdeme domů, jsme určitě schopni ovlivnit ostatní jen vibracemi, které jsme vybudovali tento uplynulý  týden. Zdá se, že Guruji toto vše udělal proto, aby zasáhl další, jen nárazem naší energie - jeho energiíČím více je lidí, kteří praktikují Atma Kriya Jogu společně, tím více duchovní energie může být generováno. Cítili to nejen účastníci, ale mnozí obyvatelé také zaznamenali pocit jednoty a míru, který vyzařoval z praktikujících.

Po týdnu vyhrazeném cvičení Atma Kriya Jogy, se celý Ašrám ponořil do speciální sladkostiharmonie. Když cvičíte s láskou a oddaností, může každá jednotlivá technika Atma Kriya Jogy člověka plně připravit k realizaci Boha. Příležitost, kterou nám Sri Swami Vishwananda dal, je určitě jedinečná a mimo tento svět. Atma Kriya Joga Retreat je úžasným příkladem nástrojů, které nám Sri Swami Vishwananda na naší duchovní cestě dává, proi naplnění smyslu života.

Žádné komentáře: