středa 2. září 2015

Nejvyšší pravda v sedmi dnech: Shreemad Bhagavatam

V pátek ráno začal ve Shree Peetha Nilaya další vyjímečný kurz v tomto roce, sedmidenní kurz Shreemad Bhagavatam, vedený Sri Swamim Vishwanandou.

Shreemad Bhagavatam, božské a věčné příběhy Nejvyššího Pána, jsou jedním z textů Maha Purán. Zaměřují se na oddanost/bhakti směřovanou k Pánu Narayanovi a zejména ke Sri Krišnovi. 
Bhagavatam obsahuje mnoho příběhů různých avatarů Narayany a život a zábavy jeho nejúplnější inkarnace, Sri Krišny. Jeho autorem je shledáván Veda Vyasa, a On sám je považován za ztělesnění Narayany.
Shreemad Bhagavatam, také nazývaný "Bhagavata Purána" je považován za nejčistší a největší ze všech Purán, protože vyvolává oddanost k Pánu Narayanovi.

Říká se, že když někdo s upřímností srdce a oddanosti naslouchá Bhagavatamu, zvláště když je recitován a vysvětlován Božským realizovaným Mistrem, stává se zcela osvobozeným od hmotných pout a dosáhne mokšy nebo osvobození z koloběhu zrození a smrtí v hmotném světě.

Vaišnavisté považují Bhagavatam za neoddělitelný od Krišny a za literární podobu Jeho samotného
Bhagavatam má podobu příběhu, čítající práci Vyasy, která byla poprvé přednesena jeho synem Shukou, umírajícímu králi Parikšitovi, vnukovi Arjuny, který Krišnovi vděčil za svůj život. Toužíc slyšet o Krišnovi než zemře,  naslouchal Parikšit Bhgavatamu, přednesenému Shukou, včetně otázek ze strany krále a odpovědí mudrce, v průběhu sedmi dnů.
Podobně, Guruji, Sri Swami Vishwananda, sděluje nadčasové příběhy Pána v těchto sedmi dnech, odhalujíc nám Nejvyšší Pravdu.

Podívejte se na několik obrázků z prvních dnů kurzu...


Žádné komentáře: