čtvrtek 3. září 2015

"Atma Kriya Yoga Retreat".


Od 10. do 14. srpna 2015 hostilo Centrum Shree Peetha Nilaya mezinárodní skupinu oddaných, iniciovaných do Atma Kriya Jogy. Lidé z celého světa přijeli do Springenu, zaměřeni na Atma Kriyu, prohloubit a osvěžit si její praktikování. Instruktoři Atma Kriya Jogy z Ašrámu naplánovali vzrušující a intenzivní program, do kterého se bhaktové prakticky
ponořili.


Pozvedněme cvičení na novou úroveň.

Retreat byl navržen tak, aby nás všechny dostal za techniky, ​​do lásky a oddanosti, které jsou cvičení Atma Kriya Jogy vlastní. V technikách, které cvičíme, je zakotveno devět různých forem bhakti, takže vedle podpory naši mysli a těla, stoupala naše duše, tak jak týden běžel.
Tímto způsobem se může každá věc, kterou děláme, stát Atma Kriya Jogou. Pro prohloubení našich prožitků, a aby se cvičení stalo více osobním, navrhl Guruji, abychom zůstávali v tichu, pokud nejsme na cvičení, a tak jídlo bylo servírováno v tichosti, takže sadhakové mohli strávit energii ze svých meditací, stejně jako jejich jídlo. 
Dny začínaly brzy, všichni cvičili Babajiho Surya Namaskar, původní Mahavatarův Pozdrav Slunci, odvozený z Hatha jógy, za hlavní budovou na trávníku, před přemístěním se na každou z jogových praktik Atma Kriye.
Bylo pozoruhodné cítit dosaženou hloubku a přínos cvičení s tolika zkušenými cvičícimi najednou.
Japa je základem a vrcholem Atma Kriya Jogy a tak byla při Retreatu na prvním místě. Jméno Boha není odlišné od Boha samotného, a tak je jen Jeho milostí možné, že jsme schopni je zpívat. Je to neocenitelný dar, nadmíru cenný. Ti, kteří jsou obdařeni zasvěcením do mantry "OM Namo Narayanaya" obdrželi další požehnání Gurujiho a Babajiho, kteří přicházejí odstranit naši karmu s každým dechem. Především jsme byli ale vyzýváni, abychom zpívali Boží jméno.
K tomu jsme každý den podnikali japa walk, abychom prohloubili náš vlastní vztah s mahamantrou OM Namo Narayanaya, během toho jak jsme procházeli krajinou a vesnicí, povznášejíc okolí našimi tichými modlitbami.
Měli jsme hloubkové opakovací kurzy ke zdokonalování našich Atma Kriya technik, prozkoumali Nada Jogu (jógu zvuku) v hudebních lekcích, naučili se jak udělat Guru Puju a vyzkoušeli tradiční indické tance.
Byl to skvělý zážitek, zkoumat techniky Atma Kriya Jogy, a přidat drobná vylepšení, aby našemu cvičení přinesla ještě jasnější zaměření.
V lekcích zpěvu jsme se dozvěděli, jak se plně ponořit do odříkávání a učinit každý bhajan obětinou naší lásky a oddanosti k Bohu. Rozprava o Guru Kripě (milosti Mistra), nás poučila o důležitosti vykonávané sádhany, a návody v Guru Puje nám pomáhají vážit si všeho co Guruji pro nás dělá. To také prohloubilo náš osobní vztah s ním, skrze něhož je vše možné.


Gurujiho Satsang v pátek byl hluboký a dojemný, dávajíc nám nahlédnout do velikosti požehnání Atma Kriya Jogy v našich životech. Hovořil o daru Mahavatara Babajiho světu, v tomto historické okamžiku, který pomáhá pozměnit lidstvo od starých způsobů k novému způsobu bytí, skrze bhakti. Sdílel, jak Kriya pomáhá prolomit vzory mysli, takže můžeme přejít od zaměření se na vnější hmotný svět k vnitřní realitě a nakonec k Nejvyšší Realitě.
Zopakoval, že Kriya je modlitbou, i připomněl, že vykonávání cvičení s láskou nás posune mnohem dále na naší duchovní cestě. Naše sadhana je tu, aby nám pomohla být připraveni přijmout Boha. Bylo zasazeno semínko rostlinky pro tuto možnost v tomto životě, ale je na nás, vykonat svůj díl. Dar zasvěcení od našeho Satgurua je největším pokladem, který nelze za peníze koupit. 


Každý den se účastníci shromáždili, aby si užili Hatha jogu a celé kolo Atma Kriya Jogy.


Bylo krásné vidět všechny sadhaky praktikovat společně do hloubky.


Příklad jedné z ásan.


Ano, právě praktikujeme Nada Kriyu! ;-)
Shandilyananda vedl několik kurzů do hloubky.


Paartha učil mnoho účastníků jak dělat Puju.


Lekce zpěvu seznámily účastníky s bhajany. Připomínky vedoucího hudebníka.

 
Měli jsme taneční kurz, který propojil účastníky s hlubším porozuměním oddanému tanci a hraní. Lekce osvětlila formy tance, historické momenty, symbolismus, a propojení s naší cestou.
Při lekci zpěvu byl ozřejmen duchovní pohled používání hlasu a otevření srdce - k tomu jak volat Boha zpěvem a dosáhnout nejlepšího hlasu, přirozenou cestou. Kurz byl velmi dobrý.
Bylo velmi těžké každý den končit taneční kurz, protože by chtěli tančit víc a více, užívajíc si kírtan a bhakti. : -D /Poznámka učitelky tance/
Nakonec jsme se ale neodvrátili od toho co bylo naplánováno. Chtěli jsme, aby se lidé naučili jak tančit, mysleli jsme si, že víme lépe a máme lepší úroveň.
...ale to není pravda. Naučili jsme se, že nejsme v ničem rozdílní. Jen proto, že se můžeme pohybovat více elegantně, nebo učit určitou techniku, nemůžeme komunikovat pouze do jisté míry. Věřím tak silně v to co dělám, že jsem cítila, že mohu přenést tuto lásku k tanci na účastníky.


Viděla jsem lidi propojené v lásce, v kterou věřím, kterou cítím k tanci. Bylo také hezké, že lidé měli mylnou představu o tanci, že je to jen pro zábavu. Nemysleli si, že by to mělo něco společného s duchovnem a oddaností. Ale měli možnost udělat si svou vlastní zkušenost, jak se vše může stát duchovním.
Tanec je hluboce zakořeněn a jeho podstatou je bhakti. Bylo zvláštní vidět lidi shodit jejich individualitu, kus ega, které je spojuje s jejich tělem, vidět jak se s každým pohybem uvolňují, sami. Cesta začala s námi jako učitely, ale nakonec jsme všichni na stejné cestě, pracujeme společně jako rodina, postupovat a milovat více a více v každý okamžik.


Lidé radostně ponořeni do tance kolem Giridhariho. 

/Na pokračování zápisků z Atma Kriya Joga Retreatu se můžete těšit již brzy, zde na blogu.../

Žádné komentáře: