úterý 8. září 2015

AKY Retreat - ohlasy.

V předchozích dnech jsme vám přinesli rozsáhlé vyprávění o Atma Kriya Joga Retreatu (AKY), který se uskutečnil letos v srpnu ve Springenu. Doplňujeme je nyní o dojmy a postřehy jedné z účastnic z Čech, tak jak nám je laskavě poskytla...


DARY největší: AKY Retreat se Sri Swamim Vishwanandou.
K mým zítřejším narozeninám jsem dostala dar ten největší. Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky, zkušenosti a dojmy z Retreatu AKY se Sri Swamim Vishwanandou a zároveň vám předala informace, aby jste si určitě nenechali příští rok tuto příležitost ujít. Opravdu to za to stojí a retreat není jenom pro učitele, ale především pro samotné žáky, praktikující AKY.
Swami měl s námi dle harmonogramu být až v pátek, což byl poslední den našeho pětidenního setkání. Přesto, že měl svůj program, který následně zrušil, tak se nám všem bez výjimky věnoval celý týden. Swami udělal satsang - což je večer otázek a odpovědí. Na tomto satsangu jsme všichni pochopili hlubší význam technik AKY, jejich benefit. Také nám dal daršan, který se poprvé konal v prostorách venku na louce za ubytovací kapacitou Ašrámu. Daršan probíhal v poklidném láskyplném prostředí, na každého si Swami udělal čas, zodpověděl nějaký ten dotaz či podepsal svoji další novou krásnou knihu. Blížící se bouřka však nikoho nevyvedla z míry, daršan pokračoval. Přicházející blesky najednou odklonily s bouřkou svůj směr a na obloze byly mráčky přesně do té doby, než skončil daršan. Pak už příroda vzala vše do svých rukou. Swami pro nás provedl i yagnu, což je očistný oheň, pro Mahavatara Babajiho. Dostali jsme tolik darů, že se to nedá ani vypovědět. Také poprvé po předání technik Atma Kriya Jogy mluvil Swami o hlubokém významu Atma Kriya Jogy, o benefitech jednotlivých technik. Kdo vlastně v nás koná, kdo cvičí samotné techniky AKY. Několikrát Swami zdůraznil garanci technik AKY, když opravdu upřímně cvičíme AKY, můžeme být realizovaní již v tomto životě. Co vlastně znamená být realizovaný, to také Swami velmi krásně do hloubky vysvětloval.

Jednalo se o první mezinárodní retreat, který byl překládán do 7 jazyků, zúčastnilo se nás 170 z mnoha zemích. Měl velký úspěch, opravdový význam pro nás všechny. Společné cvičení 170 studentů, mělo opravdovou nepopsatelnou sílu. Ranní fyzická cvičení ásan, muder, vystřídalo vlastní cvičení AKY, japa walk v lese, kolem rybníka, včetně nádherného posezení v tichosti, pochod vesnicí Springen. Dopolední program byl vysvětlováním detailního benefitu jednotlivých technik, včetně rozboru AKY. Informace, které jsme obdrželi, nemůže žádný učitel předat na svém kurzu z důvodů časové tísně. Takhle na kursech již dostáváte mnoho nových informací. Odpolední program až do nočních hodin byl opravdu velmi nabitý a pestrý. Byli jsme rozděleni do 3 skupin a každá skupina absolvovala kurs pujy, kurs tance pro Boha a zpěv pro Boha. Všechny tři odpolední kurzy byly díky vynikajícím lektorům úžasné, s hlubokým porozuměním, srdcem a láskou, že vše, co děláme, konáme, činíme, za vším je samotný Bůh. Jenom si to uvědomit, připustit si tuto pravdu. Pro mne tyto informace znamenaly hodně a daly mi nový rozměr AKY jako takové. Úplně jiné vnímání AKY - hluboký význam, že se nejedná o pouhé cvičení, jak se někteří z nás mylně domnívají. Naše omezená mysl není schopna vůbec pochopit význam technik AKY, které jsou svým rozsahem neomezené. Swami zdůraznil, že ne všichni jsou na techniky AKY připraveni. Tyto techniky byly tajné více než 5 tisíc let, posledních 200 let byly zveřejněny, aby pozdvihly energii nás a Matky Země. Tím, že jste již obdrželi šaktipát, tak jste ti, co již v minulých životech udělali kus práce a nyní jsou připraveni, aby pokračovali v započatém díle. Ne každý jej může obdržet. Semena byla šaktipátem zaseta a je na každém z nás, jak tato semínka budeme opečovávat, zalévat, a zda z nich vyroste velký nádherný strom a Bůh se ve své milosti zjeví. Kdo budete moci, nenechte si opravdu ujít příští rok tento ojedinělý zážitek být společně se Swamim a studenty, s AKY.

S láskou všem AKY učitel Bhavatarini

Velké poděkování všem organizátorům Retreatu AKY se Sri Swamim Vishwanandou, bez nich bychom nemohli obdržet tolik darů, lásky, porozumění a pochopení od našeho Gurujiho Sri Swamiho Vishwanandy. Především jemu veliké díky, které nelze napsat, hloubku tohoto díky nelze vyjádřit slovy. Naše srdce se díky Sri Swamimu Vishwanandovi pomalu otevírají a věřím, že i my budeme schopni dát tolik lásky našemu Gurujimu, jak nám dává Guruji, jak nás všechny miluje, jak cítíme jeho milost, jeho trpělivost pro nás všechny. Vždyť stačí tak málo - milovat. 
Děkuji z celého srdce

Žádné komentáře: