pondělí 14. září 2015

Kumbh Mela 2015, ve stopách Mistra - Den 2 (Zpívání v Shirdi)."Shirdi Sai Baba zkoušel rozbít všechny bariéry náboženství, které si člověk může v mysli nastavit. Je velkým příkladem a velkým světcem, vždy pokorný. Dal, a sále ještě dává, lidem tolik." 
Sri Swami Vishwananda


Cesta:
Druhý den cesty jsme strávili v Shirdi, zpěvem bhajanů a návštěvou svatých. Za procházky chrámem Shirdiho a také i městem, se mnohde připomínalo, že Shirdi Sai byl jak muslim tak hinduista. Jedním z důležitých prvků jeho poslání bylo sladit tyto dvě náboženství a ukázat jednotu za nimi; velmi podobné způsobu, jakým nám Sri Swami Vishwananda ukázuje totéž, ale skrze hinduismus a křesťanství.

Nejdůležitější momenty:
Sri Swami Vishwananda a oddaní Bhakti Margy byli pozváni zpívat bhajany (písně oddanosti) v chrámu Shirdiho.


Čtvrtek byl považován za hlavní den pro poutníky pro návštěvu chrámu a odhaduje se, že chrám během dne navštívilo přibližně jeden milion lidí.

Byl to krásný a silný zážitek. Tradiční vyznavači v místnosti byli poněkud překvapeni stylem tance a zpěvu Bhakti Margy. Ale brzy se všichni zapojili a zpívali a tančili se všemi ve jménu Božství.


Po skončení bhajanů dal Swamiji několik rozhovorů médiím. Swamini Vishwamohini a Swami Paranthapa také dávali rozhovory o "Shirdiho zážitcích".Během celého dne byly navštíveny různé chrámy a svatí. Zde je stručná zpráva od jednoho oddaného ze skupiny:

1. Nejprve jsme šli na místo, kde Baba po nějakou dobu meditoval. Toto bylo stejné místo, kde poslal Upasani Maharaju, aby dělal svou sádhanu.


2. Druhé místo, které jsme navštívili, byl samadhi Ašrám Chaval Baby, který byl znám jako ten, který měl vize Shirdiho a poté se stal jeho učedníkem. Měli tam manifestovaný OM na podlaze chrámu, obraz Shirdiho, který se zjevil na stěně dhyaan mandiru (meditační místnosti), a  stále ještě se  tam v pravidelných intervalech dějí  různé jiné zázraky.


3. Poslední místo bylo místo samadhi Ramdasi Baby. Byl to krásný chrám. Jeden příběh říká, že Ramdasi zpíval Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram jako japu 200 000 krát. Když skončil poslední mantru, seskočila ze stromu opice a objala světce velmi vřele. Pak opice na místě zmizela. Jai Hanuman!


Zážitek z cesty: 
„Místnost byla kamenná, a zdálo se, že tento druh materiálu se nepožívá tolik, jak bych očekával. Jakmile jsme mohli vejít, vypadalo to, jakoby mohutné kamenné zdi vytvořily dokonalou zvukovou komoru, která dodala celému chrámu oživení. Byla tam hmatatelná blaženost, která mohla být vidět na tvářích lidí. Jak Swamiji hleděl směrem k Mahasamadhi Shirdi Sai Baby, odhalil všem zúčastněným v chrámu jakýsi sladký aspekt sebe."- Dimitiri, USA

Více fotografií naleznete na této stránce na facebooku: 


Žádné komentáře: