neděle 4. května 2014

Zajímavé otázky - zajímavé odpovědi (z březnového satsangu).

Otázka: 
Swamiji, v misi Bhakti Margy vyzdvihuješ důležitost tří kvalit - Láska, Trpělivost a Jednota. Proč zdůrazňuješ zejména tyto tři kvality? 
Sri Swami Vishwananda: 
Protože tyto tři kvality jsou pro tuto dobu nejdůležitější. Bez lásky se nic neděje, víte. Bez trpělivosti nemůžete nic dělat. A žijete ve světě rozdílů, jen sjednocením zmizí rozdíly. Tak to je důvod, proč jsem vybral tyto tři - Láska, Trpělivost a Jednota. A jednota také znamená spojovat. Díky trpělivosti a lásce se člověk spojí s Božstvím.
---
Otázka: 
Co je Guru mantra? Co ji odlišuje od běžné mantry? 
Sri Swami Vishwananda: 
Guru mantra nese uvnitř sebe plný potenciál milosti Mistra. Pokud ji dá žákovi, Guru dává žákovi část sebe. Což znamená, kde je úroveň Gurua, zpíváním Guru mantry dostane žák povznesení také k tomuto. To je to, co představuje Guru mantra. Normální mantra nenese tyto vibrace. Všechny mantry jsou dobré, víte, ale Guru mantra je nejlepší.

Publikum:
A co dělá Guru mantru Guru mantrou?
Sri Swami Vishwananda: 
No, Guru mantra je dána Guruem, to je to, co dělá mantru Guru mantru. Víte, Guru mantra, jak jsem právě řekl, nese uvnitř sebe všechny kvality Mistra. Takže když člověk obdrží dar Guru mantry, automaticky je Guru zodpovědný za osobu, aby překnala lidskou mysl. Takže to je to, co znamená Guru mantra.
---
Otázka: 
Co je posláním Mahavatara Babajiho na Zemi? 
Sri Swami Vishwananda: 
Chránit tuto planetu. Dokud On bude tady, nic se Matce Zemi nikdy nestane.


Žádné komentáře: