sobota 31. května 2014

Satsang Sri Swamiho Vishwanandy během Pilgrimage - Devět Bohyní, Indie.


Otázka: Je jogínská a křesťanská tradice iniciace stejná? 
Odpověď: Existují různé způsoby, ale požehnání je vždy od Boha. Tradic je mnoho, požehnání je jedno. Ať je křesťanská, hinduistická, muslimská, realita za nimi je jen Jedna. To je to, co Guru Nanak říkal: Ek ong kar sat nam - jen pravda zvítězí. Když jste v pravdě sami se sebou. Pravda není to, o čem mluvíme, něco mimo nás. Jak si uvědomíte vaši cestu, když dosáhnete toho, čeho dosáhnout máte, znamená to jedinou pravdu, která znamená sebe. To je to, o čem mluví svatá písma. Není jen ve vás, ale stejně tak je ve všem kolem vás. 

Otázka: Pokud je Babaji inkarnací Krišny, jak mohou někteří lidé říkat, že i Ty jsi Krišnovou inkarnací? 
Odpověď: Kdo není Krišna? On je jediná realita. V Gítě se říká: „Jsem ten, kdo sídlí v srdci každého. Vy jste, on je, celý svět je…Krišna“ 

Otázka: Je rozdíl, když se modlíme k různým aspektům/ božstvům (Devi) v tom co (jakou kvalitu) obdržíme? 
Odpověď: Všechny Devi jsou jedna, i když má mnoho rozdílných aspektů. Každá forma dává určité kvality. Váš Išta Dev a vás Guru znamenají vše. Ale je dobré obdržet požehnání od všech Devi. Pokaždé, když se ukloníte sahasrára čakrou (vaší hlavou), Devi nad vás dá ruku, aby vám požehnala. Stojí před vámi a pokládá na vás svou ruku. Světci viděli, jak se Devi objevila a šířila svou lásku a požehnání na každého. Obdržíte od Ní všechna požehnání, když k Ní jdete. 

Otázka: Měli bychom si říct o to, co chceme a nebo důvěřovat v to, že Ona ví? 
Odpověď: Pokud máte plnou důvěru, že Ona ví, pak bude Ona vědět. Pokud máte malou důvěru, pak požádejte. I rozmluva s Bohem je modlitba, ať už je to žádání nebo modlení, když jste činní. Není to jen, když si sednete nebo když jste v chrámu, modlitba má mnoho podob. Pozitivní myšlenka je modlitba k Božství. Kdekoliv jste, nesete si Božství s sebou. Cokoliv děláte, je modlitba k Němu. I v činnosti je modlitba. Práce je uctívání. Manuálně, duchovně, fyzicky, když se odevzdáte Bohu, je to modlitba. 

Otázka: Proč se samotná Šakti musela inkarnovat a projít utrpením, aby dosáhla Šivy?  
Odpověď: Dnes jsem to vysvětloval. Musíte chápat, že velmi často jsou za těmito příběhy hluboké významy. Jsou pěkné pro mysl, ale i velmi symbolické. Když Devi bojuje s Chandem a Mundem, zosobňujícími Chamtivost a Majetnickost, Devi symbolizuje toužení po Božství, po Atma Šakti, příčině toho, že vaše duše je Božská. Ať je plná „špíny“ nebo karmy, a nebo vůbec, je božská. Tak moc, jak jen může být světlo zaprášené prachem, tak světlo stejně stále svítí. A tak Devi symbolizuje takový příklad, že i když člověk odstraní tuto chamtivost (a všechny nepotřebné vlastnosti), neznamená to, že to odejde, ale že je neaktivní, nemá sílu, pak se za to můžete dostat. Takže Devi se inkarnovala a prošla vším, aby naučila lidi určitým věcem. Pokud by to Božství neudělalo, pak by se lidé nedostali tam, kam se měli dostat. I Sati se inkarnovala, aby přišla na všechna tato místa, aby je zenergetizovala, nejsou to jen náhodná místa, jsou to místa velikých energetických bodů. Je to to, co vyrovnává proudění vibrací pro celý svět. V dávných dobách mudrci v Egyptě vystavěli pyramidy, protože věděli, mohli vidět a cítit, že místo je svaté, něco velice silného, proud energie. Tyto energie v dnešních dobách vymizely. Ale zde jsou stále, víra lidí je přiměla zůstat. Také, když přijdete na taková místa, ocitnete se v tomto energetickém poli. I když to necítíte nebo nevidíte, Devi vám žehná. Děje se to na vaší duši. Opět, jen abych vám připomněl, co jsem říkal první den, není to náhoda, že tady máte být, je to proto, že Ona vás zavolala. 

Otázka: Jsou tu nějaké možnosti, jak otevřít energii ženy, pokud je cítit, že jí schází a jak to udělat? 
Odpověď: Mužská a ženská energie je přítomná ve všech. Je to jen fyzické tělo. Ve fyzickém těle jsou obě energie přítomné. Někteří lidé obdrželi více mužské či ženské energie: člověk by se měl naučit přijmout se. Některé ženy mají velmi maskulinní energii a některé velmi ženskou energii, jsou velmi jemné. Člověk se musí naučit přijmout se. V okamžiku, kdy se přijme, je v rovnováze. Protože energie je zde, aby vytvořila tuto rovnováhu. Také ve vztazích to může člověk vidět, ale stane se to nejdřív uvnitř. Není to o tom být více maskulinní nebo ženská, je to o tom být tím, kdo jste. 

Otázka: Jaký je důvod inteligence? Proč nás Božství vytvořilo tak orientované na mysl? 
Odpověď: Potřebujete obojí. Na cestě k Božství byste neměli být hloupí. Měli byste mít určitou znalost, ale měli byste rozlišit, jaký druh znalosti. Duchovní znalost je velice důležitá. Není v mysli, zaměření by mělo být na srdce. Na cestě bhakti je koncentrace zaměřená na srdce, ale přesto potřebujete mít určitou vědomost a ta je důležitá. Protože to je způsob, jakým se posunete. Pokud se chcete někam dostat, aniž byste věděli, jak se tam dostat, možné to nebude. Vnější znalosti jsou omezené, ale duchovní znalosti si s sebou ponesete. Dokonce i v dalším životě. Když jste si v tomto životě osvojili duchovní vědomosti, v dalším budete ze začátku hledat, ale v určitém bodě se objeví, protože sídlí uvnitř duše. 

Otázka: Jaký je rozdíl mezi Yoga Majou a Maha Majou? 
Odpověď: Srimati Radharani mi to nedávno vysvětlila ve Švýcarsku. Je tu Maja Devi a je tu Yoga Maja, také nazývaná Maha Maja. Maja zakrývá oči všem lidem, ale Yoga Maja je zakryje dokonce i Božství, je to Jeho vlastní Šakti, kterou zakrývá Sebe. Je to Jeho vlastní vůle a síla. Lidé jsou svázáni Majou, ale On jí není kontrolován, je to Jeho vlastní kosmická Šakti a tato Yoga Maja, kterou navštěvujeme na všech těchto místech je Šakti samotného Pána. Když spadne závoj Maji, jsme sebe-realizovaní. Každá forma realizace je realizací Boha. Jsou různé druhy realizace. Není založená na tom, jak moc člověk studuje, můžete se posunout od jedné realizace ke druhé jen díky milosti Gurua a Boží milosti. 

Otázka: Říká se, že Radharani je Krišna, není Božská Matka? 
Odpověď: Radharani a Krišna jsou jedno, není to Durga. Ona je aspektem Yoga Maji. Pán a Jeho Maja jsou jedno, jsou vždy spolu. Je to samotná Yoga Maja, která se inkarnovala jako Durga, ale je tu, aby ničila, zabíjela démony, plnila přání atd. Ale Radharani je formou oddaného, bhakti. Ona je zaměřená jen na dávání této Božské lásky. Existují dva výrazy pro lásku: Pyar nebo Prem. Pyar je běžná láska, ale Prem je zjemnělé vyjádření lásky, to je Radharani, když se tato čistá láska probudí, je to Ona. 

Otázka: Bylo v křesťanství původně „Otec, Syn a Božská Matka?“ 
Odpověď: Matka je Duch Svatý, Šakti. Tou Bůh vše tvoří. On to chce a Duch to manifestuje. Duch Svatý je ukazován jako holubice, holubice je femininní, je to jemná energie, Matka. V Otčenáši se říká „buď vůle Tvá, ať v nebi, tak i na Zemi“, mluví se o Matce, protože vůle Boha je Matka, která ji manifestuje. Božská Matka je samotný Duch Svatý. 

Otázka: Co když existuje konflikt mezi žádáním o materiální věci a věci duchovní? 
Odpověď: Člověk potřebuje obojí, materiální i duchovní. Nemějte výčitky požádat o materiální věci. Buďte rádi, že jste také na duchovní cestě. 

Otázka: Jak se máme chovat k murti v chrámech? Měli bychom je poprosit o požehnání? 
Odpověď: Prostě buďte otevření, otevřete svá srdce. Pokud chcete něco konkrétního, pak je požádejte. 

Otázka: Jak poznám, na kterém duchovním stupni jsem? 
Odpověď: Neodpovím, není to dobré, protože to vede k posuzování a soutěžení, když se lidé začnou srovnávat „Já jsem na takovém nebo takovém stupni“. Je to jen mezi vaší duší a Bohem. Všechny problémy vyvstávají na duchovní cestě, když člověk začne porovnávat. Pak nastoupí pýcha. A pak Devi začne být divočejší, Mahakálí a tak dále. 

Otázka: Jaké je spojení mezi Vrajou a Vrajeshwari? 
Odpověď: Dhyanu Bhakta byl z Vrajy, takže nazval Devi Vrajeshwari. Také je Devi zvaná Ekadashi Devi. Říká se, že kdokoliv drží půst v Ekadashi pro Narayanu, dosáhne Ho, ať je dobrý nebo špatný. Jednou žil král, kterého se každý bál, jelikož byl docela zlý člověk. Ale udělal jednu dobrou věc, vždycky držel půst pro Ekadashi a obdržel požehnání poznat hlubinu srdce každého. 
Jednou k jeho paláci letěli dva práci a jeden z nich povídá: „Nelítejme tam, ten král je velmi zlý. Poleťme místo toho k mudrci, který žije v lese.“ Král to zaslechl. Uvědomil si, že i když obdržel požehnání, že není tak dobrý jako mudrc? Vyrazil mudrce hledat, pak ho našel a uviděl, že to je jen sedlák. Podíval se do jeho srdce a viděl jeho jednoduchost a pomyslel si: „Mohl jsem být o moc lepší, kdybych se změnil“. Takže díky půstům si mohl uvědomit, že se musí změnit a udělal ve svém životě změnu a stal se velice dobrým králem. 

Otázka: Máme karmu, kterou potřebujeme naplnit, s každým koho potkáme? A co můžeme udělat, když je taková osoba neduchovní a my jsme s takovou osobou ve vztahu? 
Odpověď: S každým s kým se v životě potkáte, máte určitou karmu. Neznamená to, že musíte být ve vztahu s každým, koho potkáte. Vězte, že život každého člověka je individuální. Můžete ovlivnit člověka, aby se stal duchovnějším, tak, že v jeho životě budete. Ale pokud nejste, neměli byste se snažit, vše má svůj vlastní čas. Litování druhého nic nezmění. Má určitou karmu, kterou má zpracovat. Pokud se má změnit, změní se. 

(překlad Bhawani, Č.R. )

Žádné komentáře: