sobota 10. května 2014

Maha Lakšmí Yagna, pokračování - druhý den.

Druhý den začal obvyklými obřady - Guru Stotram a Guru Pujou.
 

V době kdy dorazil Swami Vishwananda, byly kunty již připraveny pro zahájení dalšího dne intenzivní Yagny, věnované Božské Matce. Druhý den Swami pozval všechny dopředu ke svému kuntu - bylo znovu chantováno 1008 jmen Maha Lakšmí, ale Swami se rozhodl přidat několik dalších kol, aby každému umožnil sedět s ním u tohoto hlavního kuntu. Po době pravidelného oběda, kdy Swamiji poprosil Bhagyshri zda může podávat oběd během obřadu - rozhodl: "Měli bychom dnes rychle, kvůli Lašmí...", dospěla Yagna ke konci a do ohně byly obětovány rozličné dary, jako okvětní lístky, mince a nádherné sárí pro Maa. Na konci Yagny vyzval Swami přítomné, kdo by byl ochoten obětovat nějaké šperky ze stříbra nebo zlata pro Lakšmí. V okamžiku byl velký tác naplněn všemi druhy šperků a byly obětovány do ohně. Když Yagna skončila, Swami provedl Abišekam k nové murti Lakšmí, která dorazila z Chennai před dvěma týdny, připravil jí na instalaci v našem chrámu v Ašrámu. Byla neuvěřitelně sladká a její láska prostoupila celý stan, zanechávajíc všechny přítomné se skutečným pocitem naplnění.
 
Dále byla na programu Puja k nohám Swamiho Vishwanandy, provedená Swamim Paranthapanandou z jižní Afriky. Bylo to velké požehnání pro nás všechny a trefný konec 2 denního obřadu. 


Na konci poskytl promluvu o Lakšmí: 
"Lakšmí a Narayanaya jdou ruku v ruce, ale nejsou to samé. Ona stále sedí u nohou Narayany, ukazujíc svou oddanost a odevzdanost Pánu - vůli Pána. Je neustále připravena splnit co Pán žádá, bez jakýchkoli otázek. S tímto respektem nám ukazuje jak se máme Bohu odevzdat. Pomůže nám dosáhnout lotosových nohou Pána, obdržet Jeho milosti a dosáhnout Ho. Kdokoli žádá s čistým srdcem dosáhne Ho. Ona je duchovní bohatství, duchovní dárce." 
 
V průvodu Swamiji doprovodil čerstvě zasvěcenou murti Lakšmí do našeho chrámu, kde byla přivítána mnoha oddanými Aarti a radostným zpěvem. Den skončil hlubokým klidem a meditací, společně se Swamim, odrážejíc všem to, co se událo během těchto 2 dnů, všechno to požehnání, které jsme obdrželi, a všechnu tu lásku, kterou nám On nepřestává dávat obřad po obřadu. Naše nejhlubší vděčnost Swamijimu a Maha Lakšmí! 

Žádné komentáře: