čtvrtek 29. května 2014

Séva jako součást Božského tvoření.

Swami jednou řekl: 
„Lidé když přijedou do Springenu, často vykonávají Sévu, Séva - služba okolnímu světu – je jedna věc, zatímco služba v Centru ve Springenu je jako sedět v zahradě Božství a účastnit se s Ním tvoření. To je důvod, proč lidem, když přijedou do Shree Peetha Nilaya, zdůrazňuji, že by měli Sévu dělat, protože když sedí a nic nedělají, mysl se zapojí a stane se aktivní. 
Když jsou aktivní na Sévě, mysl neuvízne v tom být egoistický, je to doba, kdy Maha Lakšmí sama projevuje své mateřské city a lásku tomu, kdo Sévu dělá. V tomto stavu zapomnění na sebe sama, se energie Božství stane aktivní, pak si člověk uvědomí, že Springen není jen pro lidi, kteří tam žijí, ale pro všechny, jsme jedna rodina."

Ambika, která má organizování Sévy na starosti, se nedávno vydala na obchůzku mezi sévisty, udělala pár snímků, a zaznamenala některé jejich zážitky a pocity…
Přinášíme vám několik z nich:

„Séva je meditace a sebereflexe. A tím, že jste uprostřed přírody, se můžete cítit velmi blízko ke Stvořiteli. To pomáhá člověku se uvolnit…" 

„Líbí se mi dělat Sévu, je to práce pro společenství..."„Séva dává tolik lásky ke Swamijimu. Prostě pořád myslete na Něj a to udržuje vaši mysl klidnou…"

„Séva mi dodává klid, užívám si, že jsme schopni něčeho takového, v tak krásném místě, s podobně smýšlejícími osobami…“


„Dělám Sévu, kdykoli mám čas a přijedu do ášramu, protože vím, že potřebují pomocníky na Sévu. Dělám to jako službu Gurujimu a být blízko Něj…“


„Séva je práce, kterou mohu udělat pro Swamiho, pro Bhakti Margu, a samozřejmě pro sebe. Nejkrásnějším zážitkem bylo Séva setkání ráno, kdy jsme zpívali OM a prováděli meditace Lásky pro Matku Zemi…“„Séva je pro mne vyjádřením lásky k mému Guruovi a projevem vděčnosti. Jsem zde pro podporu lidí s mojí violou, když zpíváme Bohu. Jen díky Swamijiho milosti jsem se naučila improvizovat, protože předtím jsem byla schopna jen hrát klasickou hudbu z listu. Přála jsme si vždy hrát jen pro Boha. To je moje Séva.“
„Séva je relaxí a osvěžuje moji duši…“


„Séva je služba, která naplňuje oddanost…“
„Dělám Sévu, protože mám pocit, že musím dát také něco mému Guruovi. Vím, že nic nepotřebuje a že chce jen, abych byla šťastná a pokročila duchovně. Takže tím, že pomáhám Jemu, vlastně pomáhám sama sobě a to Ho činí možná trochu šťastnějším…“„Séva je velká radost, dělá mne šťastnou sloužit mému Gurudevovi v jeho domově, společně s mojí duchovní rodinou…“

Žádné komentáře: