úterý 27. května 2014

Pilgrimage Indie - Devět Bohyní (2.část)

(den třetí a čtvrtý) 
V sobotu večer jsme Pramod, Kalpit, Gurpeet, Swamijové a já vyjeli s Gurujim na krátký výlet do několika blízkých chrámů. První zastávka byla v Hansali, místě, kde Shri Dhar měl první Daršan Vaišno Devi, v podobě malého děvčete. Jeho každodenní sadhanou bylo dělat Kumari Puju k malým dívkám. Jednoho dne (jak bylo zmíněno v předchozí zprávě), byla mezi nimi velmi zvláštní dívka. Když všechny dívky odešly, byla to jen ona kdo zůstal, a nařídila mu zorganizovat Bhandaru, aby nakrmil všechny lidi. 


Takže místo, kam jsme směřovali, bylo ono místo, kde žil Shri Dhar. Bylo tam několik malých chrámů, všechny navzájem propojeny. Po příjezdu jsme byli přivítáni několika malými děvčaty, která nás doprovodila do prvního chrámu. V prvním chrámu byla samadhi hrobka svatého, který byl žákem Shri Dhara. Tamní pandit řekl, že trojzubec, který zde je, patří svatému. Další malý chrám obývalo několik Božstev, mezi nimi Radha Krišna, Ram Dharbar /pozn.. Ráma se Sítou, Lakšmanem, Hanumanem…/, Durga a další. Tam jsme byli pozváni do místnosti správce, který řekl Swamimu něco málo o historii místa. Poté jsme navštívili další chrám, jen několik kroků odtud. 


Protože jsme se chystali odjet, malá děvčata se vrátila zpět a očekávala že dostanou nějaké dárky. Tak Guruji nakonec koupil pro každou z 15 dívek balíček chipsů z místního stánku potravin. Byla to dojemná scéna, dívat se na to, a trvalo dlouho, než každá byla šťastná s balíčkem chipsů v rukou. Protože na začátku to bylo lehce chaotické, Swami řekl, aby si sedly všechny do řady, než jim začne balíčky chipsů rozdávat. S velkou trpělivostí a láskou pak jedné za druhou rozdával balíčky. I poslední, která přišla pozdě a začala brečet, že nedostala nic, byla také uspokojena, když jí Swami Sharadhananda dal balíček sušeného ovoce, které měl neustále ve svých kapsách. Téměř se zdálo, že Guruji zopakoval Shri Dharovu Kumari Puju… 


Opustili jsme místo, míříc zpět do města, navštívit další chrám, zvaný Shri Ragunath, který byl založen v 19 století, svatým Swamim Nithyanandou. Byla v něm skutečně nádherná murti Hanumana, která se Swamimu moc líbila. Tam jsme také nabrali směr k nalezení místního ašrámu. Jeli okolo 20 minut, než jsme dojeli do ašrámu, který ležel u jezera (skutečně bylo větší než rybník), ve vsi zvané Pental. 


Guruji se tam setkal se správcem ašrámu Baba Sita Rámou, starým mužem, který bojoval v indické armádě a po svém odchodu do důchodu se vzdal světa a nyní se stará o tamní ašrám. Svatý, který chrám založil, byl Swami Nithyananda. Starý muž řekl, že Swami Nithyananda byl „vzteklý svatý“, který když dostal nějaké dary od krále (byl také Raja Guru) /pozn.: Guruem krále/, jako zlato, šperky a tak podobně, chtěl je hodit do jezera poblíž chrámu. 


Vyprávěl nám o jiném svatém, který žil později, žáku Swamiho Nithyanandy, jménem Ram Das Tyagi, zvaném Paratha Baba. Měl toto jméno, protože používal ke každému jídlu 20 parath! /pozn. paratha=indická smažená chlebová placka/ Baba Sitam Ram obdaroval Gurujiho padukas Paratha Baby, stejně jako šálou. 


Další den, na naší cestě do Dharamshaly, jsme učinili krátkou zastávku a navštívili chrám Usha Maty. Byla oddanou Kálí. Ve věku 5 let skutečně začala svou tapasyu (duchovní cvičení) a je v oblasti velmi známá. Přešla do samadhi v roce 2005. Když jsme tam byli, pandit nám vyprávěl, že je také blízko chrám Krišny. Samožřejmě jsme tam šli také. Chrám byl ve starém palácovém komplexu (ruinách), které se datovaly do minulosti, do 16 století. 


Vešli jsme do chrámu a tamnější pandit nás vedl po schodišti do malého chrámu Krišny. Byla tam černá dřevěná soška Krišny, vysoká kolem 3 stop /pozn.: asi 75 cm/. Posadili jsme se před ní a pandit začal odvíjet její historii. Ukázalo se, ke Gurujiho úžasu a velké radosti, že to byla ve skutečnosti ta murti, se kterou Mirabai Devi spojila své fyzické tělo, když opouštěla tuto Zemi ve věku 73 let. Murti byla věnovaná Rajou (králem) Gujrátu tamnímu místnímu Rajovi. Ve skutečnosti místní Raja navštívil Gujrat a poprosil krále Gujratu, zda by mohl murti dostat. Král Gujratu nejprve odmítal, protože se jeho matka modlila k murti každý den, a řekl, že jeho matka zemře, když nebude moci více dělat k ní puju. Přesto, jsouc velmi nakloněn a oddán králi Rajputu, dal tuto murti (společně s malou „utsava“ murti) /pozn.: miniatura hlavního Božstva chrámu/, místnímu králi, který ji vzal do svého paláce. Další den matka opravdu zemřela. 


Nicméně pandit dal jako dárek Gurujimu malého Krišnu, společně se šálem, kterým byl velký Krišna zahalen. 


Jméno malého Krišny je Nurbur Krišna. Potom jsme byli vyzváni stát před velkým Krišnou a zaměřit se na Jeho nádherné zlaté oči. Byl to skutečně velmi zvláštní moment. Mohli jste vidět, že jedno z očí Krišny se změnilo na červené, protože byl tak dlouho uložen v písku. Pandit řekl, že asi před 20 lety, jedno z očí ronilo slzy, které byly zachyceny do malé lahvičky, která se bohužel již nikdy víc nenašla.

Pak jsme se znovu vydali na cestu, opouštějíc zasněžené hory, oznamující blízkost Himálaje a večer dojeli do našeho hotelu poblíž Dharamsaly, domova Dalai Lamy…

Žádné komentáře: