neděle 18. května 2014

Krišna hraje hry Máji.

Na květnovém Satsangu zazněla také otázka:
V jednom okamžiku svého života Krišna sám sobě dovolil, aby byl zajat Májou/Iluzí/, a věřil, že jeho otec byl vlastně sťat svým nepřítelem. Když Ho obklopila Mája, neuvědomoval si, že je vševědoucí. Jak je možné, že se mu podařilo znovu si uvědomit kým je? Pokud se dostal do vlivu Máji, potřeboval pomoc od jiné své formy nebo Gurua, aby se z toho dostal? Jak je možné, že On sám nebyl schopen Máju ze sebe odstranit? 


Swami odpověděl: 
No, v tomto konkrétním případě Krišna nikdy v Máji/v Iluzi/nebyl. Pokud budete číst Bhagavad Gítu, Mahábharatu, a Srimad Bhagavatam, a pokud jste je již četli, víte, že Mája stále ukazuje Krišnovi svou sílu, ale On nad ní měl plnou kontrolu. To, co vidíte navenek, co čtete navenek, byla jen snaha ukázat sílu Jóga Máji, ukázat, jak silná může být jeho vlastní Šakti, že může sám sebe nechal hrát ochotně hru. Ve skutečnosti On nikdy nebyl v sevření Máji. Nikdy nebyl v její hře. 

Víte, Mája hrála svou hru bez svého vědomí. Takže, když Mája spokojeně řekla: „Ano, já jsem přemohla Pána. Teď jsem Ho dostala.“ Potom řekl Pán: „Hej, probuď se, to byla jen iluze, kterou jsem na tebe dosadil." Musíte vidět, že tady je Pán, sám o sobě, dávající jí sílu a Mája řekla: „Jsem větší než ty.“ Takže, tato malá pýcha, která je přítomna u Jóga Máji, musí být také odstraněna. 

Takže v této konkrétní epizodě z Krišnova života ztvárnil „být chycen“. Víte, Krišna byl rebel, ale bouřil se proti něčemu, co musí něco rozbít, ale nechtěl rozbít sebe. Učiní, aby se věci staly takto, protože má sílu tak učinit. Celé tvoření je v jeho rukou. Takže, bude hrát drama. V zákulisí, toto drama ovládá On. 
Takže ukázal Máje: „Tady jsi mě dostala. Jsi teď spokojena? Takže teď, když jsi spokojena, myslíš si, že jsi mne dostala, teď ukážu, že ve skutečnosti jsem stále nad tebou." Takže to je důvod, proč Krišna nepotřeboval žádný jiný aspekt sebe nebo jakékoliv Gurua, aby se osvobodil od síly Jóga Máji, dostal se od ní pryč, protože On v ní nikdy nebyl. On prostě hrál, že je v ní. 

Totéž bylo, když Jašoda přivázána Krišnu ke sloupu, choval se jako normální dítě, plakal, všechno. Ale přesto, kdo nemůže být chycen ani velkými mudrci, jak Ho může chytit Jašoda? Ale kvůli lásce, kterou ona má, se nechal, aby Ho chytila. 

Takže, to je stejná láska, kterou má Jóga Mája pro Šri Krišnu, Pán ji nechal uvěřit, že Ho zachytila ve svém sevření. 
Stejně jako: když ona je šťastná - on je šťastný. Víte, i manžel, když chce potěšit ženu, co udělá? Bude jen v klidu nebo přinese pro ženu pěkný dárek. A žena, v okamžiku kdy dostane dárek - hotovo. Je šťastná, v případě, že je žena šťastná, pak manžel dostane cokoli chce. Takže, stejným způsobem Pán Kršna jednal se svou vlastní Šakti.

Žádné komentáře: