sobota 17. května 2014

Narasimha Chaturthi v Londýně.

V úterý 13. května si oddaní užili krásný čas v den Narasimha Chaturthi. Jde o velmi speciální den, kdy je uctívána inkarnace Pána, v podobě napůl člověka, napůl lva, Pána Narasimhy, který přišel na pomoc svého velkého oddaného Prahlada. 
Guruji jako obvykle modlitbu vedl, ale pomáhali mu hostující pujaristé, kteří provedli Kalash puju. 
Domek, který slouží jako chrám Sri Bhakti Lakšmi Narasimhy, byl plný k prasknutí, s více než 150 oddanými. Ale nikdo si nevšímal stísněných podmínek, všechny oči byly upřeny na Pána, v jedné z jeho nejúžasnějších podob. 

Swamiji si také užíval přítomnosti Satya Narayana Dase, laskavě známého jako "Babaji". Ten měl fantastickou promluvu, plnou poznání, moudrosti a humoru o příchodu Nrsinga Devy (Narasimhy). 
Babaji vykreslil srovnání démona Hiranyakashipu, který ohrožoval svého syna Prahlada, pro jeho oddanost k Višnuovi a „YOLO“ (v překladu: "žiješ jen jednou"), materialistického způsobu života dnes. Materialističtí lidé jsou jako Hiranyakashipu, protože žijí pro věci, které nakonec budou odebrány (peníze, moc, atd.), a toto z nich dělá nejisté, zatímco oddaní, hledající duchovní bohatství, jsou vždy šťastní, dokonce ochotni obětovat své tělo za trvalou radost. Ale Babaji poznamenal, že duchovní lidé se často mohou učit odhodlání od materialistických lidí, tím, jak někdy lidé na duchovní cestě mohou rychle ztrácet naději, když se potýkají s problémy.


Během abišekamu byla místnost plná radosti, která byla povýšena do extatické kirtanem, do něhož všichni vložili své srdce. Po abišekamu Babaji pokračoval ve své řeči a mluvil o inteligenci Pána, který je vždy „o 2 centimetry výš" než všichni ostatní. Hiranyakashipu ve svém odhodlání učinil úžasné pokání k Brahmovi, ve snaze dosáhnout výhody a nebýt zabit během dne nebo v noci, uvnitř nebo venku, na zemi nebo v nebi, ani lidskou bytostí, zvířetem nebo zbraní. Prahlad měl naprostou důvěru v Pánovu všudypřítomnost a prohlašoval to svému otci-démonovi. Hiranyakashipu se zeptal svého syna, zda Višnu je i v nedalekém sloupu. Prahlad řekl: "Ano, je". V hněvu Hiranyakashipu sloup rozbil. Narasimha se z něj vynořil a odtáhl Hiranyakashipu ke dveřím (ani uvnitř, ani vně) a roztrhal ho na klíně (ani na zemi nebo v nebi), za soumraku (ani ve dne ani v noci), s použitím svých drápů (ani člověk, zvíře nebo zbraň). Zde Pán ukázal svou inteligenci, že je „o 2 palce výš" než Hiranyakashipu, který si myslel, že je nesmrtelný, díky výhodě, poskytnuté Brahmou. Ale nakonec Pán vždy vyhrává! 


Promluva krásně připravila atmosféru pro daršan Pána Narasimhy, v jeho "Ugra" neboli hrůzostrašné podobě, ve chvíli nejvyšší ochrany Prahláda, svého velkého oddaného. Mnoho lidí tančilo a byla tam cítit hmatatelná energie v zatemněné místnosti. 


Swamiji pak zpíval mnoho bhajanů a všichni radostně zpívali s ním. Při závěrečném daršanu Lakšmi Narasimhy Swamiji provedl květinový abišekam a také vzrušeně házel lístky na všechny v chrámu! Večer skončil kolem 2 hodiny ráno prasadem.

Žádné komentáře: