středa 28. května 2014

Z květnového Satsangu…

Otázka: 
Dává Bůh na duchovní cestě více svobodné vůle duši, když začíná svou duchovní cestu nebo se u ní projeví více svobodné vůle, když na duchovní cestě postupuje? Svobodná vůle může být definována jako možnost učinit rozhodnutí, provést výběr, jehož výsledek ovlivňuje to, jak rychle nebo pomalu dosáhne duše konečného cíle. 

Sri Swami Vishwananda: Velmi často na satsangu dostávám jedny a tytéž otázky o svobodné vůli. Na duchovní cestě obecně je jedna svobodná vůle - a to je vůle Boží. On je jediný, kdo je svobodný. 
Aby člověk měl svobodnou vůli, musí být svobodný! Pokud padl do sítí Máji, do sítí iluze, touhy, hněvu, chování v životě, jak může být svobodný? Nikdo není svobodný. Tak kde je svobodná vůle? Jestli člověk tolik lpí na životě, bojí se, že jej ztratí, kde je svobodná vůle? Je to svoboda? Ne, to není svoboda. 
Proto se říká, že neexistuje žádná svobodná vůle, protože jediná svobodná vůle – je vůle Boží, je svobodná, protože On je jediný, kdo je skutečně svobodný. On je nad všemi vlastnosti, které jsem právě zmínil. 
Vůle, kterou propůjčuje svému stvoření – to je vůle milovat Ho, protože to On nemůže udělat. Nemůže vám nařídit, aby jste Ho milovali. V lásce existuje svoboda. 
Říká se, že když se probudí skutečná láska, člověk chce jen milovaného. Když se probouzí skutečná láska, člověk si neuvědomuje nic kromě Boha. 
… 
Vrátíme-li se k otázce svobodné vůle a duchovnosti – vůle je vždy přítomna, ale stává se svobodnou, když se člověk hlouběji ponoří do duchovní cesty, která je založena na vůli Boha. 
--- 
Swamiji požádal oddané, aby převyprávěli příběh krále Ambarisy a mudrce Durvasy, který vyprávěl začátkem tohoto roku v Brazílii a ve Švýcarsku. Mnozí řekli, že si jej nepamatují. Pouze jedna osoba vstala a příběh převyprávěla. Zde je to, co se stalo, když Swamiji uslyšet jejich reakce. 

Sri Swami Vishwananda: Během toho, co Padmavati vyprávěla příběh, přemýšlel jsem, proč tady sedím a mluvím? Protože příští týden, když udělám satsang znovu, nikdo si nic nepamatuje. Je to k ničemu, ne? Proč? Řekněte mi, ptám se vás na tuto otázku. Zvláště oddaných. Proč? To je otázka pro vás všechny. 

Ramayoti (oddaný): Lidská mysl vždy zapomene. Už Goethe to říkal: "Musíme neustále opakovat pravdu, protože lidská mysl vždy zapomene." 

Publikum: potlesk a smích 

Sri Swami Vishwananda: Dobrá výmluva! Šťastní, že? (Smích) 
Víte, kdyby to byl Pepe (Swami Vishwavijayananda), pochopil bych. Vzhledem k tomu, že má mysl jako zlatá rybička. 

Publikum a Swami Vishwavijayananda: smích 

Sri Swami Vishwananda: Během deseti minut na to zapomene. 

Swami Vishwavijayananda: Každý den se sprchujeme, že ano? Děláme to, abychom očistili své tělo. Potřebujeme Tvá slova, aby očistila naši mysl. 

Publikum: potlesk a smích 

Sri Swami Vishwananda: Swami Pritala vás zachránil, co? Tedy mi nezbývá než pokračovat (smích).

Žádné komentáře: