úterý 8. dubna 2014

Ram Navami.

Den, kdy se oslavují narozeniny Pána Rámy.
Lord Rama, ztělesnění lásky, a považovaný za ideální lidskou bytost, přišel ukázat celému lidstvu, že člověk musí úplně následovat svoji dharmu a povinnosti v životě a přijmout Boží vůli ve všech jeho aspektech. 

(V Centru SPN se dnes při této příležitosti uskuteční v chrámu od 10 hod. Kalash puja a Abhishekam k Pánu Rámovi, Sítě Déví, Lakšmanovi a Hanumanovi.)
---
Pán Ráma je nesčetnými způsoby zobrazován jako vtělení všech ctností světa, maje všechny kvality, které si může ideální avatár osvojit. Je prvním písmenem i posledním slovem spravedlivého života, a je znám pod mnoha jmény - ta odráží mnohé stránky jeho zářivé osobnosti.


Zde je 108 jmen Pána Rámy, s jejich stručnými významy: 

1. Adipurusha: Původní bytost. 
2. Ahalyashapashamana: Vysvoboditel Ahalyje z prokletí (Ahalyja = krásná žena mudrce Gautamy Maharishiho, která se zalíbila Indrovi. Indra na sebe vzal podobu Gautamy, aby tak mohl jeho ženu svést. Ošálená Ahalyja nic nepoznala a Indrovi jeho lest vyšla. Gautama Maharishi se ale vše dozvěděl a manželku v hněvu proklel v kámen. Ráma ji při svém putování vysvobodil z kletby.) 
3. Anantaguna: Plný ctností. 
4. Bhavarogasya Bheshaja: Ten, kdo přináší úlevu od všech zemských neduhů. 
5. Brahmanya: Svrchované Božství. 
6. Chitrakoot Samashraya: Tvořící krásu Chitrakootu v Panchavatském lese. (místo, kde Ráma trávil roky exilu) 
7. Dandakaranya Punyakrute: Ten, kdo zušlechtil Dandakský les. (stát a kolonie Lanky) 
8. Danta: Ztělesnění klidu. 
9. Dashagreeva Shirohara: Pokořitel desetihlavého Ravany. 
10. Dayasara: Vtělení vlídnosti. 
11. Dhanurdhara: Ten s lukem v ruce. 
12. Dhanvine: Zrozen ze slunečního rodu. 
13. Dheerodhata Gunothara: Udatný s laskavým srdcem. 
14. Dooshanatrishirohantre: Pokořitel Dooshanatrishiry. (zabitím tohoto démona Ráma zajistil mír ve všech třech světech) 
15. Hanumadakshita: Důvěřující Hanumanovi, že splní svůj úkol. 
16. Harakodhandarama: Ozbrojený zahnutým Kodhandským lukem. (Kodhanda = poutní místo, kde se Ráma, Síta a Lakšman zastavili) 
17. Hari: Všudypřítomný, vševědoucí a všemocný. 
18. Jagadguruve: Duchovní učitel vesmíru - dharmy, arthy a karmy. 
19. Jaitra: Ten, kdo symbolizuje vítězství. 
20. Jamadagnya Mahadarpa: Ničitel Parashuramovy arogance /syna Jamadagniho/. (Parashuram = šestá inkarnace Višnua. Když Ráma zlomil Šivův luk na dvoře krále Janaky, rozlobený Parashurama přispěchal a chtěl jej za takový čin potrestat, Ráma přijmul jeho výzvu a Parashuramu následně uklidnil a poté odešel.) 
21. Janakivallabha: Manžel Janaki. (Janaki = Síta) 
22. Janardana: Osvoboditel z cyklu zrození a smrti. 
23. Jaramarana Varjita: Osvobozen z cyklu zrození a smrti. 
24. Jayantatranavarada: Žehnající, aby zachránil Jayanta. (Syn Indry, Ráma na něj vystřelil božský šíp a aby Jayanta nepřišel božskou zbraní o život, Ráma mu požehnal, aby šíp zasáhl jen jeho pravé oko, místo celé jeho bytosti.) 
25. Jitakrodha: Dobyvatel hněvu. 
26. Jitamitra: Vítěz nad nepřáteli. 
27. (Ram)Jitamitra: Ten vítězící nad nepřáteli. 
28. Jitavarashaye: Dobyvatel oceánu. 
29. Jitendra: Dobyvatel smyslů. 
30. Jitendriya: Kontrolující smysly. 
31. Kausaleya: Kausalyin syn. 
32. Kharadhwamsine: Zabiják démona Khary. (bratr Ravany) 
33. Mahabhuja: Pán široké hrudi s ohromnou zbrojí. 
34. Mahadeva: Pán všech pánů. 
35. Mahadevadi Pujita: Uctívaný Pánem Šivou a dalšími božskými pány. 
36. Mahapurusha: Velká bytost. 
37. Mahayogine: Ten, co svrchovaně rozjímá. 
38. Mahodara: Štědrý a vlídný. 
39. Mayamanushyacharitra: Inkarnace do lidské podoby, pro nastolení dharmy. 
40. Mayamareechahantre: Zabiják démona Mariachiho, syna Tataky. (Mariachi na sebe vzal podobu jelínka, aby odlákal Rámu od Síty.) 
41. Mitabhashini: Mlčenlivý i libozvučný řečník. 
42. Mrutavanarajeevana: Křísitel mrtvých opic. 
43. Munisansutasanstuta: Uctíván mudrci. 
44. Para: Nekonečná podstata. 
45. Parabrahmane: Svrchované Božství. 
46. Paraga: Povznášející ubohé. 
47. Parakasha: Jasný. 
48. Paramapurusha: Svrchovaný - nejvyšší muž. 
49. Paramatmane: Svrchovaná - nejvyšší duše. 
50. Parasmaidhamne: Pán Vaikunty. 
51. Parasmaijyotishe: Nejzářivější. 
52. Parasme: Nejsvrchovanější. 
53. Paratpara: Největší z velkých. 
54. Paresha: Pán pánů. 
55. Peetavasane: Nosící žluté roucho, symbolizující čistotu a moudrost. 
56. Pitrabhakta: Oddaný svému otci. 
57. Punyacharitraya Keertana: Ten, který je tématem zpěvů, zpívaných k jeho chvále. 
58. Punyodaya: Poskytující nesmrtelnost. 
59. Puranapurushottama: Nejvyšší bytost Purán. 
60. Purvabhashine: Ten, kdo zná budoucnost a rozmlouvá o nadcházejících událostech. 
61. Raghava: Patřící k Raghu rodu. (sluneční dynastie panovníků) 
62. Raghupungava: Potomek Raghakula rodu. 
63. Rajeevalochana: Ten s lotosovýma očima. 
64. Rajendra: Pán pánů. 
65. Rakshavanara Sangathine: Zachránce medvědů a opic. (v jiném zdroji Rakshavanara = ten, kdo zorganizoval hordy opic) 
66. Rama: Ideální avatár. 
67. Ramabhadra: Ten nejpříznivější. 
68. Ramachandra: Tak jemný, jako měsíc. 
69. Sacchidananda Vigraha: Věčné štěstí a blaženost. 
70. Saptatala Prabhenthachha: Ten, kdo zbavil sedm palmových stromů prokletí. (Ráma byl požádán Sugrívem, aby předvedl lukostřelecké umění. S ukázkou souhlasil a prostřelil jedním šípem sedm palem zároveň. Palmy byly prokletí synové krále měsíční dynastie, které Ráma svou střelou vysvobodil.) 
71. Sarva Punyadhikaphala: Ten, kdo odpovídá na modlitby a odměňuje dobré skutky. 
72. Sarvadevadideva: Pán všech božstev. 
73. Sarvadevastuta: Uctíván všemi božskými bytostmi. 
74. Sarvadevatmika: Sídlící ve všech božstvech. 
75. Sarvateerthamaya: Ten, kdo mění vodu v posvátný oceán. 
76. Sarvayagyodhipa: Pán všech obětních darů. 
77. Sarvopagunavarjita: Ničitel všeho zla. 
78. Sathyavache: Vždy pravdomluvný. 
79. Satyavrata: Osvojující si pravdu jako pokání. 
80. Satyevikrama: Pravda ho činí silným. 
81. Setukrute: Stavitel mostu přes oceán. 
82. Sharanatrana Tatpara: Ochránce oddaných. 
83. Shashvata: Věčný. 
84. Shoora: Udatný. 
85. Shrimate: Všemi ctěný. 
86. Shyamanga: Ten s tmavou pokožkou. 
87. Smitavaktra: Ten s usmívající se tváří. 
88. Smruthasarvardhanashana: Ničitel hříchů oddaných, skrze jejich meditaci a koncentraci. 
89. Soumya: Ten tolerantní a s klidnou tváří. 
90. Sugreevepsita Rajyada: Ten, kdo uzdravil Sugrívovo království. (Sugrív = opičí král, který Rámovi pomáhal v boji s Ravanou.) 
91. Sumitraputra Sevita: Uctívaný Sumitřiným synem Lakšmanem. 
92. Sundara: Krásný. 
93. Tatakantaka: Zabiják Yakshini Tataky. (Démonka, která měla sílu tisíce slonů a mohla na sebe vzít jakoukoliv podobu.) 
94. Trilokarakshaka: Ochránce tří světů. 
95. Trilokatmane: Pán tří světů. 
96. Tripurte: Zhmotnění Trojice - Brahma, Višnu, Šiva. 
97. Trivikrama: Dobyvatel tří světů. 
98. Vagmine: Řečník. 
99. Valipramathana: Pokořitel Valiho. (Vali neboli Bali byl krutý bratr Sugríva, který byl Rámou odstraněn, aby se vlády mohl ujmout spravedlivější Sugrív) 
100. Varaprada: Odpověď na všechny modlitby. 
101. Vatradhara: Ten, kdo praktikuje pokání. 
102. Vedantasarea: Ztělesnění filozofie života. 
103. Vedatmane: Ten, v němž spočívá duch Véd. 
104. Vibheeshana Pratishttatre: Ten, kdo Vibhišanu korunoval králem Lanky. (Vibhišana = Ravanův mladší bratr a Rámův oddaný, který se ve válce přidal na Rámovu stranu a dědic Ravanova trůnu.) 
105. Vibheeshanaparitrate: Spřátelený s Vibhišanou. 
106. Viradhavadha: Pokořitel démona Viradhy. (Démon, kterému nemohly ublížit žádné zbraně, zabil ho až Ráma, který ho tím vysvobodil z kletby - jednalo se o nebeskou bytost zakletou do démona, která čekala na své vysvobození.) 
107. Vishwamitrapriya: Vishwamitrou milovaný. (Vishwamitra = Rámův guru, který ho přivedl na dvůr krále Janaky, kde Ráma získal ruku Síty) 
108. Yajvane: Ten, kdo provádí yagny.

(překlad: Bhawani a Rohini)
---

Sri Swami Vishwananda o samotném jménu/mantře RÁMA řekl:

Proč je tato dvojslabičná mantra tak silná? Protože představuje ideální spojení Šivy a Narayany. Jak je to možné? 

Slabika RA, byla převzata z velké osmislabičné mantry Narayany -  Om Namo NaRAyanaya a slabika MA, má původ ve velké pětislabičné Šivově mantře NaMA Shivaya. 
Tím mantra RAMA kombinuje sílu mantry OM Nama Shivaya a  maha mantry Om Namo Narayanaya.


Žádné komentáře: