neděle 6. dubna 2014

18-ti denní kurz Bhagavad Gíty se Sri Swamim Vishwanandou.


"Vždy, když nastane pokles Dharmy, když se lidé vzdalují od cesty, když se lidé zaplétají do vší té negativity, Pán přijde na pomoc." 
 Bhagavad Gíta, kapitola IV, verš 7 


Většina učitelů podává vysvětlení duchovních textů z úrovně mysli, protože nemají příležitost přímo zažít Božství. Když učitel má přímou zkušenost s Božstvím, jeho učení má jednu charakteristiku, která jej staví stranou od ostatních, a tou je jednoduchost. Swami Vishwananda, který je neustále v jednotě  s Božstvím, má schopnost vzít duchovní texty a učinit je jednoduchými, takže běžní lidé, kteří nemohou strávit celý život čtením svatých textů, mohou pochopit co Bůh řekl.
Bhagavad Gíta, v literárním významu "Píseň Pána", je staroindický text, sepsaný ve formě dialogu mezi Bohem a člověkem. Odhaluje smysl a cíl lidského života. Popisuje vědu seberealizace a přesný proces, při kterém lidská bytost může vytvořit svůj věčný vztah s Bohem. 
Sri Swami Vishwananda se poprvé rozhodl dát komentář k Bhagavad Gítě v 18, po sobě jdoucích, dnech.

Obdržet moudrost od duchovního mistra, tím jak zbavuje mýtů a rozšiřuje jeden z největších duchovních textů, který kdy byl sepsán, bude jednou ze životních příležitostí. 
Aby Swami mohl vést a pomáhat účastníkům kurzu, je doporučeno, aby účastníci měli základní znalosti o Kršnově životě a proč se uskutečnila Mahabharata válkaDoporučeno je číst texty včetně: "Sri Krishna Lila" od autora Vanamaliho. 

Kurz se uskuteční ve Shree Peetha Nilaya, sídle Božské Matky a místě neutuchající duchovnosti. Uskuteční se od 30. července do 16. srpna 2014. Překlady budou zajištěny do ruštiny, francouzštiny, němčiny a ostatních jazyků na vyžádání.
Link pro přihlášení:

Žádné komentáře: