sobota 5. dubna 2014

Daršan v Rheinfeldenu, Śvýcarsko.

Po více než 2 letech Swami znovu navštívil Švýcarsko. První zastávkou na daršanovém turné byl Rheinfelden (poblíž Basileje). Daršan se konal v nádherné hale, na břehu řeky Rýna.
Jako obvykle na začátku daršanu, Swami zpíval bhajany, ale brzy poznal, že to nebude tak lehké, pro přibližně 350 lidí, zazpívat společně. Swami se poté rozhodl zazpívat jednoduchý bhajan Radhe Krišna. Vysvětlil, že Radharani, věčná partnerka Pána Krišny, je představitelkou oddanosti uvnitř každého z nás. Sídlí hluboko v srdci každého, také ve zvířatech. 
Pro ilustraci toho Swami vyprávěl příběh...
Byl o světci, který putoval se svými učedníky a měl satsang k Bhagavatamu.
Kamkoli přišel, přišlo spoustu lidí, aby mu naslouchalo. Jednoho dne byli na vzdáleném místě a mistr povídá: "Dnes půjdeme do lesa a budeme dávat satsang tam." Učedníci byli šokováni, protože komu by chtěl dávat satsang, a ještě k tomu byl les znám svými divokými zvířaty a lupiči. Ale mistr určil, že bude dávat satsang  zvířatům v lese a ne lidem.
Mistr nechal na učednících, zda půjdou s ním. Ale samozřejmě, ti ho nechtěli nechat jít samotného. Šli s ním, ale pro sebe si mysleli, že pokud zahynou s mistrem v lese, mohlo by to být požehnáním.Tak šli do lesa a misr začal číst Gítu. V tu chvíli uslyšeli řev a z lesa se vynořil tygr. Učedníci byli šokováni a domnívali se, že teď to bude tak, že jejich životy skončí.


Ale mistr vstal  a šel k tygrovi, pohladil tygra po hlavě a pošeptal mu do ucha  Guru mantru, kterou mu dal v minulém životě. Tygr o tom nevěděl, ale Guru ano. Ve chvíli, kdy mu Guru mantru zašeptal do ucha, tygr se rozpomenul, padl dolů a z jeho očí se řinuly velké slzy. A velké slzy se řinuly také z očí Mistra. 
Takový je vztah mezi Mistrem a žákem. Nejen v jednom životě, ale v mnoha životech. I když žák spadne na úroveň zvířete, je povinností Gurua připomenout mu cíl života. Zde mu Guru připomenul význam Božího jména. Při zpívání Božího jména je mysl vyčištěna od nečistot. Jak říká Krišna v Gítě: "Ten, jehož vědomí je čisté, mne dosáhne."
Swami vyprávěl dva další příběhy, aby popsal význam a velikost čisté lásky a oddanosti Božství. Protože když člověk opravdu miluje Boha, Boží srdce je s oddaným a srdce oddaného je s Bohem.


Poté Swami požádal všechny, aby zpívali s ním, nehledě na to,  zda jejich hlas je krásný či ne. Protože Bůh je šťastný díky lásce v našich srdcích. Swami začal zpívat Radhe Krišna bhajan  a krátce poté začal dávat daršan, který trval do 0:30 hodin.

(Děkujeme Kalavati za zprávu  a krásné obrázky.)

Žádné komentáře: