neděle 27. dubna 2014

Když se Božství manifestuje...


Kristus řekl: „V budoucnu bude spousta proroků"

Pokud svatý přijde a řekne: „Pojďte, ukážu vám království Boží, je to tohle místo nebo tamto místo“, neřiďte se tím, protože království Boží není tady a tam, je uvnitř vás. To je to první místo, kde Jej máte najít, realizovat Ho. 


Nelze jen říkat „Okay, věřím v Boha". 

Určitě všichni co tu sedíte, všichni z vás říkají: „Ano, věřím v Boha". Věřím velice, že všichni z vás v Boha věří, ale věřte v Boha ve vás. Věřte v Boha, že energie, která je vám dána pro konání na tomto světě, je jen On. To je první krok. Jakmile budete mít tento první krok, bude sám sebe skrze vás projevovat. 
Není to jen energie, kterou máte nyní. To je jen 5 % z celkové energie, kterou používáte. Je tam mnohem více. 
Říkáme, že Božství se projevuje, ne? Samozřejmě, On má moc projevovat se jak navenek tak uvnitř. Jakmile začnete myslet takto, projeví se ve vás. 
V tomto projevení se Božství ve vás je odstranění duality, kterou jste od všeho odděleni. To je to místo, kde svatí vždy říkají, že mají to hluboké spojení s Bohem, a když má člověk toto spojení s Bohem, všechna dualita vně zmizí kvůli jednotnému vědomí Boha, které prostupuje vše, co zůstane. Uvědomíte si, že vy, vaše vlastní Já,  jste od začátku plně realizováni. Pak si uvědomíte i to, jak hloupí jste, protože jste cestovali kolem a hledali něco, co je právě tady, stále s vámi. 

Takže neodkládejte to na příští rok, ale začněte teď. 

Jak se říká „Budoucnost je nezrozená, minulost je pryč, přítomnost je skutečná". Je to všechno teď!

Žádné komentáře: