středa 16. dubna 2014

Modlitba před jídlem.

Je přáním Sri Swamiho Vishwanandy, abychom začínali od nynějška naší modlitbu před jídlem následujícími verši:

Maha Prasade Govinde
Nama Brahmani Vaishnave
Svalpa Punja Vatam Rajan
Visvaso Naiva Jayate

O králi, pro ty, kteří nashromáždili
velmi málo zbožných činností,
jejichž víra v maha-prasad, ve Sri Govindu,
ve svaté jméno a ve vaišnavismus se nikdy nezrodila....následováno modlitbou, kterou již děláme:

Brahmar panam Brahma Havir
Brahma gnau Brahmanaa hutam
Brahmaiva Tena Ghantavyam
Brahma karma Samadhina

Celé stvoření je ohromnou projekcí Brahmanu,
kosmickým vědomím samo o sobě; jídlo také je Brahman,
proces nabízení je Brahman; je nabízeno do ohně Brahmanu.
Ten, kdo tedy uvidí, že Brahman je konání, dosáhne sám Brahmanu.

Aham Vaishvanaro Bhutva 
Praninaam Dehamaa shritaha 
Pranapana Samayuktah 
Pachaam yannam Chatur vidham

Já, nejvyšší duch, dlící v těle živých bytostí
jako oheň (Vaiswanara), jsem spojen v jejich žaludku
s jejich Praana a Apaana, trávíc čtyři typy potravy
(pevnou, polotuhou, tekutiny  a kapaliny), které jedí.

Om - Shanti Shanti Shantihi
Shri Gurubhyo Namah Hari Om

Žádné komentáře: