úterý 15. dubna 2014

Přínosy zpěvu Hanuman Chalisy.

K oslavě Hanumana (označovaného jako Chiranjeevi-nesmrtelný), velkého oddaného pána Rámy, se často zpívá i v Centru Shree Peetha Nilaya Hanuman Chalisa, která sama o sobě má v hinduistické tradici důležité místo… 

Přinášíme vám v překladu výběr některých jejích slok, zmiňující blahodárné účinky, získané jejich zpěvem.

Oslavte spolu s námi dnešní Hanumanovy narozeniny 
"Hanuman Jayanti" 
zpěvem této chalisy!1) Zpěv úvodního verše (dohy) Hanuman Chalisy několikanásobně odstraní viny vzniklé z vědomé či nevědomé urážky učitele - oddaného Rámy. 
2) Zpěv druhého verše odstraňuje těžkosti v životě a přináší moudrost a sílu. 
3) Zpěv úvodní sloky této chalisy -„Jaya Hanuman gyaan guna saagar…“- požehná člověka Božským věděním. 
4) Zpěv třetí sloky -„Mahaaveer vikrama Bhajrangi…“- pomůže napravit člověka, který se nachází ve špatné společnosti nebo upadl do nežádoucího zlozvyku. Také hojně poskytuje sílu. 
5) Zpěv sedmé a osmé sloky -„Vidyaavaan gunii athi chaathur…“– napomáhá aktivovat Ráma bhakti, a tak se člověk stává milým Pánu Rámovi.


6) Zpěv jedenácté sloky -„Laaya sanjeevan…“- pomáhá odstranit následky jedovatého kousnutí a odstraňuje strach z hadů. 
7) Zpěv dvanácté sloky pomáhá odstranit nedorozumění mezi bratry a nastolí jednotu mezi sourozenci. 
8) Zpěv třinácté, čtrnácté a patnácté sloky napomáhá dosáhnout slávy. 
9) Zpěv šestnácté a sedmnácté sloky pomáhá vzchopit se při ztrátě místa, postavení nebo v získání vytouženého povýšení, postu. 
10) Zpěv dvacáté sloky pomáhá ve splnění i obtížné úlohy, překonáním všech překážek.


11) Zpěv dvacáté druhé sloky přináší božskou ochranu během nepříznivých planetárních období. 
12) Zpěv dvacáté čtvrté sloky napomáhá odstranění negativních energií, včetně duchů (boot), démonů (pisachů), zlomyslných a zlých bytostí (saakin, daakin), nad nimiž má Hanuman kontrolu, a Bohů černé magie. 
13) Zpěv dvacáté páté sloky pomůže dosažení dobrého zdraví. Přináší také schopnost snášet fyzickou bolest, je-li člověk zraněn. 
14) Zpěv dvacáté šesté sloky přináší úlevu od těžkostí. 
15) Zpěv dvacáté sedmé a dvacáté osmé sloky poskytuje (z Boží Milosti) odevzdání tužeb. 

16) Zpěv dvacáté deváté sloky přináší slávu. 
17) Zpěv třicáté sloky napomáhá zvítězit nad silami zla. 
18) Zpěv třicáté první sloky dodává okultní síly a přináší bohatství. 
19) Zpěv dalších čtyř slok (32, 33, 34 a 35), napomáhá radovat se z etického a naplněného života bez starostí, bez frustrací, na konci takového spokojeného života člověk dosáhne božského příbytku Sri Rámy. 
20) Zpěv třicáté šesté sloky přináší úlevu od všech obtíží a bolestí. 
21) Zpěv třicáté sedmé sloky zajistí Hanumanovu milost. 
(Zdroj: internet)

(překlad: Bhawani a Rohini)

Žádné komentáře: