sobota 26. dubna 2014

Mataji promlouvá i dnes.

V průběhu času jsem přišla na Zem s mnoha jmény a tvářemi. Nyní k vám přicházím jako Mataji, sestra Mahavatara Babajiho. Vystupuji z pozadí, takže mohu s vámi komunikovat z In-ter-netu do Inner-netu /vnitřní sítě/...


Láska přichází k tomu, ke komu si Božství přeje. Musíte být neustále ostražití a trpěliví, tím, jak Božství načasuje vše, co se ve vašem životě děje, jak chce On. Chudí na zemi trpí bolestmi z hladu. Bohatí se velmi často starají o udržení svého vlastního bohatství. Ti závislí na zneužívání návykových látek, pociťují účinky na fyzickém těle. Ti mentálně trpící, zažívají peklo na zemi. Prostředí trpí nerovnováhou, v důsledku lidského zneužívání zdrojů Matky Země, která jsou Božství samo. Pokud zraňujete Matku Zemi, zraňujete Božství. Vzhledem k tomu, že jste součástí Božské jednoty, která je vše, pak, když škodíte Zemi, ubližujete sobě a celému lidstvu.

Voda může být očistným činidlem, a přesto člověk dnes znečištil většinu vody na Zemi. Jak může být někdo spojován s Božstvím, uprostřed všech těchto věcí, které jsou znepokojující? Říkám vám, že je způsob, jak očistit sebe a stát se odděleným od veškeré této negativity. Existuje mnoho holistických léků, bez umělých chemických látek, pro léčení těla. Vykonejte váš díl k očistě životního prostředí, vzduchu, který dýcháte a vody, kterou pijete.


Božství vás všechny miluje stejně a s takovou láskou, kterou nepoznáte dříve, než dokud nedojdete nad rámec své mysli, přímo do vašem srdce, a potkáte Ho tam. On vám požehná váš život a dovede ke svobodě a čisté blaženosti. „Blaženost přesahuje štěstí", jak Satguru Sri Swami Vishwananda nedávno řekl. Blaženost je nevysvětlitelná. Přesto, v každém srdci, člověk touží po blaženosti, protože Božství zakódovalo tuto znalost do vašeho genetického plánu. Musíte si jen vzpomenout.
Jako matka, která miluje své děti z celého srdce, jsem k vám přišla, abych vám připomněla věci, které je potřeba ve vás změnit, ve vašem životě, takže můžete zažít tuto blaženost, která jde nad rámec slov a cestou nad rámec lidské mysli.

Moje děti mají odvahu oddělit se od tohoto hmotného světa, meditovat, takže mohou najít cestu do srdce a zažívat Božskou blaženost, kterou si všichni dlouho pamatujete.

Mataji, sestra Mahavatara Babajiho, Matka celého lidstva

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: