středa 9. dubna 2014

Mahavatar Babaji vysvětluje symboliku na tomto obraze.

V pozadí malby je bujný les v Himálaji v Indii, se svěžími zelenými listy a stromy. Jsou tam malé plochy sněhu, dosud neroztátého, jako při pozdním jaru. Kolem mne rostou himálajské orchideje, které rozkvétají ještě ve sněhu, a které mám velmi rád. Sedím v padmasaně, za zády vysoký strom. Mataji sedí vedle mne, po mé pravici, s očima zavřenýma v hlubokém samádhí. Má na sobě sárí tmavě červené barvy, se zlatým choli (halenkou). Na jejím sárí jsou rozptýleny malé zlaté  lístky Tulsi. Její ruce drží srdeční mudru. V jejích vlasech, za levým uchem, je jedna z bílých orchidejí, schodná s těmi, které jsou na zemi.

Mám oči otevřené a trochu se usmívám. Není to tak, že bych se nikdy neusmíval. Na obrázcích na Zemi vypadám přísně a vážně, takovým jsem, když je to nutné. Dívám se na malou kobru, která má svůj pláštík rozevřený a sklání ke mně hlavu. Můj úsměv je potvrzením, přijetím a potěšením z oddanosti malé kobry. Kobra představuje také mé oddané na Zemi.

Posvátná řeka Ganga teče podél, na  jedné straně obrázku, jen její malá část. Mám pravou ruku nataženu ke kobře, nabízejíc jí dar uvnitř zlaté krabičky. Tato malá kobra představuje probuzení kundalini v lidstvu. Dar, který nabízím, je moje láska, přátelství a schopnost lidstva dosáhnout Božství, když otevře své srdce lásce. Krabička s darem uvnitř nabízí také výchovný aspekt Narayany. Pokud člověk medituje na tento obraz a spojí se s darem uvnitř této krabičky ve svém srdci, stává se darem, z něhož může vzejít mnoho projevů pro lidstvo.

Mé požehnání všem,
Mahavatar Babaji

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: