úterý 1. dubna 2014

Nedělní setkání se Swamim ve Shree Peetha Nilaya.

„Mou misí je otevírat lidská srdce“
Sri Swami Vishwananda

Po dlouhém daršanu o sobotní noci, požehnal Sri Swami Vishwananda mimořádnou milostí i přítomnou českou výpravu (...a že nás bylo tentokrát opravdu hodně, z toho spoustu lidiček nových ;-) ). Během nedělních modliteb si nechal svolal všechny čechy do bhajan café, a po úvodním milém vyprávění Swamiho Anashuy, se dostavil i On sám osobně, aby s námi vedl, jak řekl, “přátelskou pracovní schůzku“…


Bylo krásné sledovat, jak všichni v jeho blízkosti ihned pokřáli, dostali nový impuls lásky a energie a vše se neslo v krásném harmonickém duchu spolupráce a naděje pro právě se tvořící odnož jeho mise…sdružení Bhakti Marga Czech.
Věříme, že si všichni přítomní uchovají tento silný zážitek v srdci i pro další dny a pokusí se světlo, lásku a duch vzájemné spolupráce přenést i sem, do našich domovů… obohatí jím své blízké a známé a i v budoucnu podpoří Swamiho misi.

Během schůzky se Swami zeptal přítomných i na několik otázek a zodpověděl několik jejich dotazů, jako vůbec první položil všem přítomným otázku: 

Co je spiritualita a co je jejím cílem?

...padlo několik rozdílných odpovědí, a tak Swami vysvětlil, že: 

„Cílem spirituality je Boží milost – kripa. Bez Boží milosti není nic. Boží milost je cílem života, bez ní se Bůh neprojeví.
Jedna věc je ovšem o spiritualitě vědět, druhá je o ní mluvi a třetí je ji žít. Ten kdo o ní mluví, ve skutečnosti nic neví a nežije ji. A ten, kdo o ní ví, o ní nemluví, protože se to nedá popsat.
Pak pokračoval tím, že minulý týden ve Vrindávanu hodně muvil o „Guru kripě“ /milosti Gurua/. A že není rozdíl mezi Bohem a Guruem. Skrze milost Gurua můžete dosáhnout vše."


Žádné komentáře: