pátek 13. září 2013

Radhastami.

Existuje osoba, jejíž jméno není nikde zmíněno ve Srimad Bhagavatamu a přesto jeho čtenáři pěstují vroucí naději stát se jejími zbožnými služebníky. 
Dnes je její den…

Toto ztělesnění velké laskavosti, shromažďující všechny milosti Pána a přenášející tyto dary na všechny další bytosti, může sestoupit do našich srdcí. 

Srimati Radharani


radhe jaya jaya madhava-dayite
 gokula-taruni-mandala-mahite

 damodara-rati-vardhana-vese
 hari-niskuta-vrnda-vipinese

 vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe
 lalita-sakhi guna-ramita-visakhe

 karunam kuru mayi karuna-bharite
 sanaka-sanatana-varnita-carite

 radhe jaya jaya madhava-dayite

Všechna sláva Radharani "Radhe jaya jaya madhava-dayite", neboť Ona je Krišnovi tak drahá.
"Gokula-taruni-mandala-mahite“. Taruni znamená mladou dívku. "Gokula-taruni-mandala-mahite, Damodara-rati-vardhana-vese“. Ona je mladá dívka a vždycky se obléká tak hezky, že Damodara, Krišna, je přitahován její krásou. 
"Hari-niskuta-Vrinda-vipinese". Je jediným milým objektem Krišny a je královnou Vrindávanu. Všichni oddaní ve Vrindávanu jsou jejími ctitely. 
"Hari-niskuta-Vrinda-vipinese,Vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe...". A objevila se jako dcera krále Vrsabhanu a Jejími společníky jsou Lalita-sakhi a Visakha-sakhi a oddaní. 
Jménem oddaných Krišny se autor veršů modlí "Karunam kuru mayi karuna-bharite"
Ach, má uctívaná Radharani, jsi plna milosrdenství. Prosím o Tvou milost, protože jsi tak milostivá, velmi snadno můžeš svou milost propůjčit. Takže prosím o Tvou milost. 
"Karunam kuru mayi karuna-bharite, Sanaka-Sanátana-varnita-carite". Je popisována, že může být i jako velcí světci Sanaka-Sanātana. A proto je tak neobyčejná.

---
Radhastami, den Srimati Radharani, věčné partnerky Krišny, nejvyšší osobnosti Božství, je velmi zvláštní den pro všechny Vaišnavisty, neboť získáním Její milosti lze Krišny snadno dosáhnout. Radha je Jeho nejdražší služebník a Jeho energie blaženosti. Ve skutečnosti Ona je královnou Vrindávanu. Jako největší Pánův oddaný je také nejvíce soucitná. Je schopna nést utrpení duší v hmotném světě …slovo „aradhaya“ (modlitby) je odvozeno od Radha a znamená „uctíváníschopný“. Když člověk vykonává oddanou službu, potěší Srimati Radharani neboť Ona je strážcem, rádcem a dobrodincem všech oddaných Pána Krišny. 

Její oslavy proběhnou dnes i v Centru Shree Peetha Nilaya, více zde:
http://bhaktimarga.org/event/radhastami-sri-swami-vishwananda

Žádné komentáře: