neděle 1. září 2013

Mizení identity...

Jaký je konečný stav toho co nazýváme mukti, osvobození?
... vlastně se to nestane na úrovni mysli, takže to není v rukou člověka.


To je důvod proč říkáme „odevzdejte se Bohu". Proč myslíte, že říkáme „odevzdejte se"? Protože tento stav úplného splynutí s Božstvím není v rukou nikoho. Jen na Něm. Velké duše, ty si vybírají ho zachovat, ale vůlí ho mohou dokončit. Velké duše si volí to zachovat, takže mohou přijít a pomáhat ostatním. Ale nejsou na to vázány. To je důvod, proč když to skončí, když zcela vymizí identita ega nebo identita duše, přejde člověk v Božství.

Pak přijde tato otázka, na kterou se zeptáte:

„Co se mnou bude?" 

No, to nejste vy! Existuje pouze On! Řekli jsme si, že jsme všichni kapka Božství v oceánu, ne? Ale když je kapka dána do oceánu, může někdo vyndat stejnou kapku ven? Ne, nemůže. Máte podobné vlastnosti jako oceán, uvnitř vás. Máte v sobě podobné vlastnosti jako Božství, ale Božství je Božství. Jako kapka vody nemůže sebe nazývat celým oceánem, je to kapka oceánu. Oceán je obrovský. Stejně jako Bůh. Mysl nemůže pochopit Boha, to je důvod, proč se projevuje v mnoha podobách, tak mysl může ulpět na formě a dosáhnout Ho. Stejné jako oceán a kapka vody. Například, vezmete sklenici vody z oceánu, z řeky a vložíte ji zpět a pak vám řeknu, abyste nabrali stejnou vodu. Můžete to udělat? Ne, to nejde. Stejná věc, ale velké duše, řekněme avataři, ti mohou. 


Například, víte, říkáme „Paramahamsa" ne? Co je Paramahamsa? Co je hamsa? Labuť. Proč říkáme velkému avatarovi Paramahamsa? No? On může co? Když vezmete mléko a nalijete je do vody, Paramahamsa může pít jen mléko. Zvláštní, že? Ale to je velká duše. Mohou pomoci ostatním stoupat. A mohou také růst kdykoliv, ale také mohou zcela opustit svou identitu, podle vůle. 

Tak tohle je rozpouštění identity ega.

Žádné komentáře: