pátek 20. září 2013

Meditace vedená Sri Swamim Vishwanandou.

Sedněte si tak, abyste se cítili pohodlně. V dýchání tkví podstata veškerého léčení. Pomocí dechu si můžete uvědomit Lásku hluboko uvnitř sebe, Lásku, která překonává všechny překážky, vytvořené myslí.

Nejprve se soustřeďte na třetí oko. Zapomeňte na vše okolo sebe. Jistě, že vámi budou probíhat myšlenky. Nechte mysl být a nesnažte se ji zastavit. I kdyby vám na mysl přicházely špatné věci, nevadí, jen je nepřiživujte.
Soustřeďte veškerou pozornost na bod třetího oka. Pomocí tvůrčí síly, kterou jste obdrželi - jste stvořeni Bohem, tedy i vy jste tvůrci – si v tomto bodě vytvořte kouli světla. Uvnitř této koule umístněte jakýkoli božský aspekt, který je vám blízký: Óm, kříž, Kršnu, Ježíše, Alláha.
Naslouchejte svému dechu. Pomalu se nadechujte. Nespěchejte. Uvolněte se. Nadechujte a vydechujte. Nezapomeňte svému dechu naslouchat a zároveň se na něj soustřeďte. 
Pomalu světlo pomocí své vůle zvětšete.
Světlo je větší a větší, až pokrývá horní polovinu vašeho těla.
Pokrývá celé tělo.
Nezastavujte se, nechte ho dál zvětšovat, ať září víc a víc.
Nyní se soustřeďte na sluch, a přitom se dívejte na kouli světla.
Naslouchejte, co vám vaše Bytí chce sdělit.
Nyní pomalu světlo zmenšete a vraťte se k sobě.

Pokud jste uvnitř sebe něco slyšeli, měli byste na toto téma dále meditovat, kdykoli budete mít čas. Na to, abyste byli dobří v meditaci i na duchovní cestě, musíte být disciplinovaní. Neměl by to být tlak ani nucení, musí to vycházet z hloubi vašeho srdce. Musí to vycházet z lásky. Dítě, které něco chce, udělá vše proto, aby to dostalo. Bude pěkně nahlas křičet. Pokud se mysl dítěte zasoustředí na nějaký objekt, nevzdá se ho.

(z knihy Just Love 2, 
v překladu Kateřiny Pařízkové)

Žádné komentáře: