středa 25. září 2013

Mahavatar Babaji: Mohou Swamijové padnout?


Radosti ze života může být plně dosaženo pouze, když tělo, mysl a duše jsou odevzdány Božství. 
Mahavatar Babaji 


Swamijové, od dávných dob, občas padnou na „vedlejší kolej“ Mayi-iluze. Oddaní různých Swami to v této době na Zemi vědí. U lidí na duchovní cestě vznikají často pochybnosti. To se stává, když se člověk stane odevzdaným Mistrovi, Avatarovi nebo Guruovi. Pro někoho se to může zdát smutnou věcí. Ve skutečnosti je to v Božském řádu. Pro někoho to může být očistou a potom se zaváže úplně odevzdat Avatarovi, pochybnosti musí být očištěny ohněm bolestivých zkušeností v průběhu doby. 

V první řadě mezi těmito pochybovači mohou být ti, kdo skrývají své pochybnosti na veřejnosti a zvolili si udržet si je blíže k tělu - tím je myšleno pro sebe. Těmito mohu být ti, kteří tráví většinu času v soukromí s Avatárem. Když je člověk fyzicky blízko a tráví dlouhé hodiny každý den s Avatárem, on/ona je opravdu požehnaný. Přesto jsou nejblíže k ohni. Pokud se někdo nedostane dost blízko, může přehlédnou Avatarovi lekce a příležitost pro svůj duchovní pokrok. Pokud se dostane člověk příliš blízko, může být spálen do té míry, že od Avatara odejde, život by se stal příliš bolestivým, zůstane-li u Něj blízko. To jsou ti, kteří odcházejí. Pro toho, kdo není fyzicky blízko Avatarovi, se to může zdát nemožné. 

Když blízký žák opustí Avatára, je Avatár zraněn? Ne, ne ve svém skutečném já! Ví, že žák tu je (existuje) věčně a bude ještě tolik příležitostí kolik potřebuje, aby dosáhl Jeho, Božství. Takže nepociťujte žárlivost, když je někdo fyzicky blízko Avatárovi. A nebuďte smutní za Avatára, když Jej někdo opustí. Přijměte co je, pro všechny se to děje v rámci Božského řádu s Avatárem. On ví co dělá. Věřte mu. Ovšem jak víme, občas dokonce Mistr může klesnout a být polapen ve své vlastí hře Mayi. Proto je nejlepší věřit úplně, ale citem. Božství vám vždy ukáže Avatarovu pravdu,  pokud důvěřujete a úplně se odevzdáte. A tak budete vědět co je mysl a co je pro vás srdce, když se vzdáte ego-osobnosti. 

Půvabným je co půvabné dělá. 
Lásku a požehnání. 
Mahavatar Babaji 
---
 Člověk je inkarnací Nejvyšší kosmické věčné blaženosti. 
Budeme-li o sobě uvažovat jako o této blaženosti a zaměříme se na to, staneme se jí, ale vlastním úsilím. 
Premavatar Sri Swami Vishwananda

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: