čtvrtek 12. září 2013

Je tato identita, která vám byla dána když jste se narodili, vaším skutečným já?

Ke kterému jménu cítíte mít blízko, to zpívejte!
Zpívejte, dokud se sami nestanete tímto Božským jménem.
A je to možné, říkám vám! Není to nic, co by nebylo možné, jen to musíte zkusit! 
Pokud to zkusíte, uspějete ve zpěvu Božského jména s každým nádechem, kterým se během dne nadechnete. Dýcháte 21600 krát za 24 hodin. Takže, pokud budete nepřetržitě během dne zpívat Božské jméno po celou dobu, budete pak zpívat dokonce i ve spánku. Stane se to Japa Mantrou – mantrou, která se zpívá sama. Nejste to vy, kdo jí zpívá, ale ona se automaticky zpívá uvnitř vás. S každým dechem, který vdechujete a vydechujete, budete recitovat Božské jméno a budete se transformovat. Nejprve se změníte uvnitř. Pocítíte radost, pocítíte svobodu, štěstí uvnitř vás a samozřejmě to nezůstane jen ve vašem nitru, ale bude se odrážet také navenek. Stanete se nástrojem této Božské lásky, stanete se nástrojem Božství, takže se budete moci stát sami Božstvím. 
Budete realizovat tuto jednotu mezi vámi, což je Atma, a Bohem, což je Paramatma. Ale to „vy“, které je hrubé navenek, které je stvořeno jen z Pancha Tattvy – pěti elementů, se samo vytratí. 
Je tato identita, která vám byla dána, když jste se narodili, vaším skutečným já? 
Je, do určité míry. Cokoliv je stvořeno Pánem, je také skutečné, protože On vkládá sebe do všeho. Ale toto není konečnou realitou. Jen když se tato minimální realita, kterou nazýváte realitou a na kterou se sám svět dívá a říká si „Tohle je skutečné“ vytratí, může se konečná realita sama odhalit ve vašem nitru. 
Tak cvičte! 
Jednoduše řečeno: neustále zpívejte jméno Boha. Pamatujte na Božství, cokoliv děláte, kdekoliv jste, Božství je s vámi. 
Jakmile se napijete ze šálku Božské Lásky, uvidíte svět úplně jinak. Tato Láska je čistým nektarem a aby jí člověk porozuměl, musí se jí napít.

Žádné komentáře: