sobota 14. září 2013

Mahavatar Babaji o násilí.

V průběhu vývoje lidstva vyrůstalo násilí z hloubky zážitků ego-osobností všech inkarnací, každé duše. Dítě je podmíněno k násilí od narození, v přítomnosti, ze strany svých rodičů, okolním prostředím a rozsáhlými médii, která se rozrostla ve dvacátém století. Nyní jste ve dvacátém prvním století a jste zaplaveni násilím přicházejícím k vám z internetu, televize, tisku a kolektivního vědomí lidstva. 

Co může člověk s touto situací na Zemi, která způsobuje mnoho bolesti a utrpení mezi celým lidstvem, dělat? 
Každá individuální duše se musí oddělit od násilí uvnitř i vně sebe. Dokonce i násilné myšlenky se mohou dostat do kolektivního vědomí a k osobě nebo situaci, když člověk o násilí přemýšlí. 
Každý jednotlivec musí převzít iniciativu a odhodlání vytvořit nenásilí uvnitř i vně sebe. Dokonce i jen jedna osoba která to udělá, může pomoci změnit svět.

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

Žádné komentáře: