sobota 1. března 2014

První noc Shivaratri.

Předminulou noc Sri Swami Vishwananda začal s oslavami Shivaratri...


Časně večer pronesl následující řeč: „Šiva na sebe vzal podobu Anjaneyi (Hanumana) – aspektu služby. Šiva ukazuje jak skvělé je zapomenout na sebe, být zasvěcený službě, službě Pánu. Šiva symbolizuje odpuštění pýchy, je ničitelem pýchy, a tak jen Bůh je živ.


Jsme tak soustředěni na ego, na „Já“, toto „Já“ je tak velké, a čím větším se stane, tím obtížnější bude se ho zbavit. S Šivou toto „Já“ zmizí, a to co se probudí, je vědomí jako Šiva. Ale vědomí nezůstane jen jako vědomí, jako Šiva, přejde v Narayanu. Vědomí samo ztratí své ego-vědomí a povstane v nadvědomí a to dosáhne absolutna. To je, čím je Shivaratri: Zapomenete na pýchu a necháte čisté vědomí uvnitř vás se probudit.“ 

Jelikož zde už bylo více jak 400 návštěvníků, aby oslavili velkou noc Šivy, uspořádali jsme 4 střídání, takže každý měl příležitost posadit se k abišekamu uvnitř templu.

Noc měla skončit ve 2:00 ráno, ale naši skalní oddaní to rozjeli až do ranních modliteb v 7:00.

(překlad: Bhawani, Č.R. )

Žádné komentáře: