neděle 16. března 2014

Shivaratri 2014 - promluva.

Poslechněte si záznam promluvy z druhé noci letošních oslav Maha Shivaratri, kde Sri Swami Vishwananda hovoří o významu tohoto dne  a jednotě mužské a ženské energie v člověku...

 

Swami v promluvě zmiňuje, že Shivaratri se slaví 3 dny a tento druhý den, který je především slaven v chrámu Kashi Vishwanath ve Váránasí, se nazývá Padmarajaratri. Symbolizuje noc, kdy se Pán Šiva zjevil před Pánduovci jako Ardhanarishvara, napůl Šiva a napůl Šakti. 

Swami o tom mimo jiné říká: 
"Víte, po bitvě na Kurukšétře (bitva na poli Kuruovců, popsaná v Mahábháratě a Bhagavadgítě, kde vedl Krišna rozhovor s Arjunou o podstatě bytí), Pán Krišna instruoval Pánduovce, aby kvůli karmě, kterou si válkou vytvořili, učinili pokání. Museli sami dosáhnout Pána Šivy. 
A Pán Šiva samozřejmě chtěl vyzkoušet jejich oddanost, nejen dát jim daršan jako takový, tak se před nimi objevil v podobě Ardhanarishvary, napůl muže a napůl ženy, aby ukázal, že celé stvoření je spojeno těmito dvěma šakti. 
Muž sám o sobě nemůže tvořit, žena sama o sobě nemůže tvořit, dát život, jsou k tomu zapotřebí oba. V této podobě Šiva ukazuje, že Ardhanarishvari není venku, není v nikom jiném, ale je ve vás. A když existuje uvnitř vás rovnováha mezi těmito dvěma energiemi - ženskou a mužskou, pak ji můžete přesáhnout, protože duše jako taková, vědomí jako takové, nemá žádné pohlaví.
Ale lidé jsou tolik připoutáni k vnějšímu pohlaví, že se na tomto zastaví. Takže tady se Pán Šiva zjevil před Pánduovci jako Ardhanarishvara, aby připomněl, že člověk musí přesáhnout i stvoření. Aby člověk dosáhl konečné reality, musí překonat každé omezení, před které nás naše mysl staví. 

Pán Šiva jako Ardhanarishvara

V tento den by Ho měl člověk uctívat pomocí ghí (přepuštěného másla). Když nabídnete ghí v tento den Pánu Šivovi, karma se vás nebude moci držet (obdobně jako když se pomažete olejem, ghí, nemůže vás nikdo chytit). Neznamená to, že máte být špatní, dělat špatné věci a myslet si, že když v tento den nabídnete ghí Pánu Šivovi, že utečete karmě, ne, takhle to není. Ale pomůže to připomenout si, že jste tu, abyste se očistili.

Na duchovní cestě vždy stojí mezi vámi a Bohem ego, oslepuje lidstvo, aby vidělo realitu. Velice často ho člověk nevnímá, říká si, že je to dobré, ale je tam, zastaví člověka ve spatření skutečného já, v realizování skutečného já."

Žádné komentáře: