neděle 2. března 2014

Shivaratri 2014, druhá promluva.

První noci Shivaratri měl Sri Swami Vishwananda další promluvu. Zde jsou zapsána Jeho slova, jak si je zapamatoval Tulsidasananda:


Podle Šiva Purany je Šiva tím, kdo překročil mysl (všechny aktivní věci). Toto je založeno na 5 fázích. Když je Šiva zobrazován jako asketa, též to symbolizuje kontrolu mysli. Kde se mysl rozplyne ve vědomí.
Šiva zosobňuje absolutno. Ale abychom vnímali absolutno, musíme s Ním být vyladěni. Abychom s Ním byli vyladěni, mysl se musí sjednotit se srdcem.

První fáze: Mysl je většinou přitahována k vnějšímu světu. Myslíme si, že toto je to největší. Ale tím v tom jen uvízneme.

Druhá fáze: Druhá fáze nastává, když se mysl zmate. Protože když se realita začne odhalovat, mysl se také začíná bouřit.

Třetí fáze: V dalším stádiu se mysl, po svém zmatení, začíná zklidňovat. Zde vnímáte určité věci, které nemohou být fyzickýma očima spatřeny. Je to letmé zahlédnutí reality. Stále to však není konec.

Čtvrtá fáze: Další je “hluboký spánek”, nyní je mysl úplně tichá. Úplný absolutní klid. V této fázi je člověk přiveden k dalšímu stupni.

Pátá fáze: Poslední stupeň je, když si je člověk vědom své skutečné reality. Nyní je mysl změněná. Nyní je mysl obrácená k vědomí. Mysl se stane takovou jako je Šiva. Zde se mysl připojí k vědomí, ale ještě před tím mysl cestuje přes srdce. Před vědomím, člověk musí projít skrz Prem, skutečnou Prem, ne přes tu vnější láskou, limitovanou. Prem je bezpodmínečná láska, podstata toho, kým jste.

Srdce se otevírá jako květ, otevírá se k vědomí. Jen v takovém momentu je realita vašeho skutečného Já odhalena.

Zdá se to jako dlouhá doba, ale může se to stát během vteřiny. S "Guru Kripa", vše je dáno jen pouhým dotekem Gurua.  


Čtyři věci, které po vás Šiva chce:
1. Poznejte sebe.
2. Poznejte vztah mezi vámi, Bohem a Guruem.
3. Snažte se dosáhnout pravdy a vědomí a pomáhejte ostatním, aby toho i oni dosáhli.
4. Odevdejte se Guruovi. Jelikož bez milosti Mistra, nic není možné, ale s milostí se stane vše snadnějším, než byste si jen mohli pomyslet.

Tyto čtyři zprávy dává Šiva světu, tak abyste mohli dosáhnout reality.

(překlad:  Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: