neděle 30. března 2014

Bůh je stále s vámi.

Intenzita Jeho touhy po vás je mnohem větší, než vaše po Něm...


Co se musí stát, aby ve vás Láska vydržela planout? Jednejte s lidmi, vzájemně na sebe působte. Jenže většinou, když říkám jednejte s lidmi, uděláte to, že si sednete a začnete pomlouvat. Taková je soudobá interakce mezi lidmi, že? Mluvte o duchovních věcech, mluvte o tom co cítíte, mluvte o Bohu. Čím více budete mluvit o Bohu, tím víc ve vás poroste Jeho Láska. Zůstane s vámi déle než dva týdny, bude s vámi neustále. Stále ji budete cítit. 
O tom mluvil Kristus, když pravil: „Pokud se dva nebo tři sejdou v mém jméně, budu přítomen i já.“ 
Tito dva nebo tři reprezentují vzájemnou Lásku - nikoli pomlouvání, nýbrž probuzení Božské Lásky uvnitř vašeho Bytí. Jakmile se probudí tato Láska, tato touha, je to jako byste pro někoho udělali velký dort. Od té doby na něj budete mít stále chuť. 

Stejně tak, jakmile jednou objevíte Lásku Boha ve vás a okolo vás, stále po ní budete od té chvíle toužit. Touha bude procházet tělem, myslí i intelektem. Pak se odhalí duše. 
Jenže když mluvíme o duši, velmi často jsou to jen slova, duše je totiž sama o sobě velmi plachá, stejně tak jako Bůh. Proto se Bůh ukazuje jen čas od času. Dokud ve vás nedosáhne Láska jistého stupně, duše se nemůže zjevit. Proto byste měli svou sadhanu praktikovat s velkou upřímností. 
Konáte-li práci, jakoukoli práci, buďte upřímní. Dělejte ji s láskou. Máme jedno rčení, které říká, že práce je ocenění, ne? Znáte ho? To znamená, že ať jste kdekoli a děláte cokoli, Bůh je přítomen uvnitř vás. Pokud budete pracovat s vědomím, že sloužíte Bohu, pak se vám Bůh zjeví. Byl jednou jeden světec, který čistil ulice a který obdržel daršan Boha, když se před ním zjevil Krišna i sám Ráma. Je to jen o tom, kolik Lásky dáte do toho co děláte. 

Láska ale není vždy stejná. V meditaci jste plni Lásky. Když sedíte a modlíte se, jste plni Lásky, ale jakmile se zvednete, kam se poděla? Zapomněli jste ji v kostele nebo v meditační místnosti. 

Buďte si vědomi toho, ačkoli to nemusíte cítit, že Bůh je stále s vámi. Tak jak toužíte vy po něm, ještě víc touží On po vás. Pak se budete ptát, proč tedy Bůh něco neudělá? Kdybyste například dali člověku vybrat - na jedné straně krásné údolí, květiny a přenádherné věci, a na druhé straně by stál Bůh, co myslíte, že by si člověk vybral? Povězte mi to! A nestyďte se, prosím. 
Odpověď znáte. Proto mi ji nechcete říct...


Pokušení vnějšího světa je příliš velké, Bůh se vám zdá nudný. 
Ve skutečnosti je ale Bůh plný vzrušení, nikdy vás nenechá zahálet. Život s ním nikdy nebude ponurý a nudný. Bude vám předkládat jednu věc za druhou. Ať již budete nahoře či dole, budete mít spoustu práce. 
Doufám, že vás neděsím, nastal čas ke zkoumání sebe sama, a to pravdivě, nikoli směrem k někomu druhému, ale směrem k sobě. Podívejte se na sebe. Podívejte se na sebe do zrcadla a zeptejte se co chcete vy. Člověk může udělat jednu věc, a to být k sobě upřímný. Kdybych vám řekl, abyste byli upřímní k druhým, stejně byste nebyli. I kdybyste si mysleli, že jste upřímní nebo byste tak vypadali, buďte tedy upřímní k sobě. Podívejte se sami na sebe a vyslovte to. Podívejte se na svůj život a zeptejte se, jestli je to ten život, který chcete žít nebo jestli potřebujete nějakou změnu...

(výňatek Swamiho promluvy na daršanu 7.1. 2011, v překladu Kateřiny Pařízkové)

Žádné komentáře: