neděle 16. února 2014

Víte, existuje věc zvaná smrt zatímco jste stále na živu, to znamená samádhi...

Chtít Jeho, znamená upřímně se oddat, rozvíjet tu čistou lásku, která zde již je, prostě ji nechat, aby se projevila a nechat ji šířit kolem. 
S touto oddaností a čistou láskou člověk zjistí, že Božství není vně, ale je uvnitř, v této mikrokosmické podobě vesmíru, kterou On do nás vložil. 
Když se jogíni dívají dovnitř sebe, nevidí věci stejně jako je vidí ostatní lidské bytosti, protože lidé chtějí vidět mnoho věcí. Kolik lidí chce vidět trvalé/neměnné uvnitř nich? Když nenaleznete neměnné uvnitř, jak chcete nalézt neměnné vně? Jak ho chcete nalézt v celém Jeho výtvoru? Říkáme že Bůh prostupuje vše, ale kolik lidí dosáhne tohoto stavu? Velmi málo! Jak se říká v Gítě: „Z milionů jen velmi málo dosáhne Jeho“. 


Skrze Božská jména, která byla dána, jděte dovnitř. Použijte kosmická jména Boha a dosáhnete Ho. To je co nás učí Šiva. To je důvod proč všechna Božstva, když je pečlivě zkoumáte, nás učí dosáhnout této jednoty s Tvůrcem. Musíme mít čas a být trpěliví. Ne že po měsíci duchovní praxe dosáhnete Božství, ani za rok! Když čtete Védy, když čtete Upanišády, uvidíte, že to že to trvalo jogínům stovky let než dosáhli Božství, ale to bylo v té době. Tak teď je šťastná doba, protože pouze chantováním/zpíváním Božského jména Ho můžete dosáhnout. Je to tak jednoduché, ne? 
Víte, existuje věc zvaná smrt zatímco jste stále naživu, to znamená samádhi. Budeme dělat meditaci a když ji uděláte správně, můžete přejít do samádhi. To neznamená, že zemřete. Ne, vrátíte se zpět… 

---
Pozn.: V hinduismu je samádhi nejvyšším stavem mysli. Většinou se tak označuje dočasná zkušenost dosažení absolutní skutečnosti (prožití jednoty átma a brahma, sjednocení s Božstvem atd.). Pokud by zkušenost samádhi byla trvalá, jedna se o konečné vysvobození (mókša). Konkrétní obsah tohoto pojmu závisí na učení jednotlivých duchovních škol. 
(Zdroj: Wikipedie)

Žádné komentáře: