neděle 9. února 2014

Rama k nám dnes staví most.

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda) 

Tisíce let útržků paměti se vznáší v pokoji, jako duchové minulých vánoc Charlese Dickense. Dickensovi duchové byli z temnoty, která byla později přeměněna na světlo. Vzpomínky vanoucí vzduchem v mém pokoji, když jsem se probudila dnes ráno, pluly jako šepot mraků vzpomínek velkého světla, přivedeného k životu světelnou bytostí velké postavy a krásy. 

Stál tam Avatár Ráma, krásný a silný, s láskou z něj vyzařující, která naplnila místnost. Rámovu vysokou postavu doprovázelo aroma santalového dřeva a růže. Mé srdce si pamatuje „minulost", kdy žil na Zemi jako Avatár Ráma, kdy jsem zažila stejnou lásku v Jeho přítomnosti. Tato „minulá" zkušenost přišla skrze milost Mahavatara Babajiho, který mne poslal do inkarnace v úžasné době Rámy na Zemi. Tato inkarnace Rámy je zaznamenána po všechny časy v Rámajáně. 

Ráma začíná mluvit a žádá, abych napsala jeho slova pro tento Virtual-Vishwananda-Babaji blog: 

„Mluvím k vám všem dnes díky mé neustálé lásce k lidstvu. Postavil jsem energetický most mezi vámi a mnou z „minulosti", kterou znáte, do dnešního dne. Někteří z vás, kteří čtou tento blog, jsou oddaní mé inkarnaci jako Rámy, spolu s vaší láskou a oddaností vašemu učiteli Sri Swamimu Vishwanandovi. Mluvím dnes k těm z vás, kteří jsou tak naladěni v srdci. Mluvím k těm z vás, kteří se chtějí dotknout mé ruky, aby slyšeli mou řeč a cítili mou lásku k vám. Dnes jsem tím odpověděl na tyto výzvy, možná neobvyklým způsobem inter-netu, aby bylo dosaženo vašeho inner- netu/vnitřní sítě/."

„Historie zaznamenává, že v době Kristově byla mimo Jeruzalém skládka, která stále hořela a nikdy neuhasla. Tato pustina nesla název offHell/venkovní peklo/! Červeno-oranžový ohnivý plamen z této skládky příležitostně vypadal trochu jako krásné, vycházející Slunce. Na Zemi je faktem, že existuje dualita. Smyslem života je překonat tuto dualitu a oddělit se od hmotného světa, a tímto způsobem člověk dosáhne světla, které je individuální pro každého, a tím každý dosáhne Božství. Existuje mnoho individuálních způsobů k dosažení tohoto cíle života. "

Jak řekl Krišna: „Harmonicky jsem poslem stejného": 

„V jakékoliv podobě, kdykoli, můj oddaný může odrážet konkrétní věc svým intelektem, soustřeďujíc intelekt na mne, ovládán neselhávající vůlí, dosáhne této skutečné podoby."
(Uddhava Gita, kapitola 10, verš 26 - podle Swamiho Madhavanandy) 
(V tomto případě se prosím soustřeďte na Rámu.) 

Stejně jako Krišna řekl: 
Pokud si přejete zažít mne a mou vibraci, jak stojím na tomto mostě, který jsem dnes vystavěl, odpojte se z tohoto světa. Staňte se klidnými a meditujte o mně. Setkám se s vámi, stojíc na tomto mostě, připraven přijmout vás v Božské lásce." 

S láskou větší než člověk může projevit, jsem Ráma, představuji dharmu. Slyšíc vaše volání, přišel jsem.

Žádné komentáře: