neděle 2. února 2014

Láska je velký učitel.

Existují čtyři typy jógy – bhakti jóga, jnana jóga, karma jóga a raja jóga. Každá z těchto čtyř typů jógy může někoho dovést k seberealizaci. 


Co je karma jóga? Nezištná služba – někteří budou také říkat pracovat. Ale to je jen karma, ne jóga. Karma jóga je nezištná služba, nezištná pomoc. Co je nezištná služba? Lidé konají hodně služby, ale nezištná služba je velmi vzácná. Existuje ta část v Bibli, kde Kristus řekl: „Když vaše pravá ruka dává, levá to nemusí vědět.“ – lépe, když si uříznete levou ruku a zahodíte ji pryč. Nezištná služba míní, že když službu poskytnete, máte na ni zapomenout v okamžiku, kdy jste ji poskytli. Zapomene na ni mysl? Velmi zřídka. 

Víte, když člověk vykonává službu, je tam vždy očekávání. I když třeba jen očekávání „děkuji vám“ nebo „díky“. Když člověk neobdrží poděkování, je velmi zklamán, myslíc si: „Pomohl jsem té osobě, ale ona mi za to přitom ani nepoděkovala!“ Ale nesobecká služba není jako toto – když ji poskytnete, zapomeňte na vše. Hluboko ve vás poskytujete službu Božství, ale neočekávejte, že hrdost vědomí, že jste vykonali službu Božství, vzroste. Takže vymažte úplně očekávání mysli – a to je nezištná služba. 

Další jóga je bhakti jóga, která je považována za jednu z nejjednodušších. V bhakti, první krok který uděláte, ale touto formou jógy, první krok který uděláte, Pán udělá deset kroků směrem k vám. Znáte svůj cíl v životě. V karma józe musíte kráčet vstříc cíli, musíte šplhat na vrchol hory. V bhakti józe letíte vstříc té hoře vrtulníkem. 

Pak, třetí jóga je raja jóga. Raja jóga je rozdělena do mnoha forem jógy. To je když přichází vaše duchovní cvičení, jako Atma Kriya, Hatha jóga, všechny tyto jógy patří do raja jógy. V raja józe dojdete do bodu, kdy dosáhnete samádhi. Když děláte svou sadhanu upřímně, když děláte svá duchovní cvičení upřímně, dojdete do bodu samádhi stavu. Co je samádhi? 

Řekl jsem, že tam je hora, v té první musíte na ni vystoupit, ve druhé na ni letíte a ve třetí ani nemusíte své tělo nosit. Vůlí jste tam. Mnoho velkých světců nebo sádhuů dosáhlo tohoto bodu, kdy mohou být na mnoha místech najednou svou vůlí. Jako Kristus – muž na něj čekal, aby vyléčil jeho služebníka a povídá: „Pane, přijď ke mně, do mého domu, musíš uzdravit mého služebníka.“ Kristus odpověděl: „Jdi domů, tvůj služebník je vyléčen.“ To je stav, kdy jste zasaženi kosmickým vědomím, poznáte nekonečnost svého skutečného Já. 

Poslední jóga je jnana jóga. Zeptám se vás, co je jnana jóga? – řekněte mi prosím – (někdo: znalosti, poznání kdo jsem) Ano, poznání. Poznání sebe. Ale skutečná jnana jóga, velmi často si lidé myslí, že jnana jóga může být nalezena v knihách nebo že ji člověk může nalézt nebo při cvičení, ale skutečná jnana jóga znamená být moudrý, nejen věci znát, ale mít moudrost, že to co hledáme je, že začátek je konec a konec je začátek. 

S těmito čtyřmi typy jógy, může každý dosáhnout seberealizace nebo realizace Boha. Každý je svobodný následovat kteroukoli cestu jógy chce. 

Hlavním cílem je probudit tuto Božskou lásku, protože bez lásky neuděláte nic. Klíčem ke všem těmto čtyřem typům jógy je jen láska, jádro srdce. Láska, která překoná vše, láska, která vás osvobodí. 

A učitel je tady nejen aby vám dával dobré věci, má vás učit...

Žádné komentáře: