středa 5. února 2014

Daršan v Belo Horizonte, Brazílie.

Sobotní daršan v Belo Horizonte byl fantastický! Umístění ve školní tělocvičně, obklopené spoustou stromů a se skvělým počasím, bylo opravdu předpokladem pro to, aby to byla akce velké lásky a radosti. 


Swamiji původně řekl den předem, že by neměl mít před daršanem žádnou promluvu, protože bude dávat hned další den satsang. Nicméně, v době kdy začal dávat daršan, už hodinu mluvil!

Guruji vyprávěl nádherný příběh o Jagannath Mishrovi, velkém indickém svatém. 
Ten když studoval Gítu, dostal se k části, která říká: „Jsme zde na Zemi pro službu Bohu a On je na Zemi, aby nás podporoval (Vaham Yaham)“. Jagannath Mishra byl obrovsky překvapen, když to přečetl a došel k závěru, že to bude jistě omyl. Takže vypustil řádku „On je na Zemi, aby nás podporoval“ a nahradil ji „On je na Zemi, aby byl námi podporován (Dadaham Yaham).“ 
Brzy nato nadešel čas, kdy jeho rodině došlo jídlo. Taková byla jejich chudoba, že se stalo pro Jagannath Mishru velmi obtížným zajistit svou rodinu a splnit svou povinnost jako živitel. Tak řekl své ženě, že by šel ven, uskutečnit svou každodenní koupel v řece, a pak se pokusí najít řešení jejich problému. 

Když byl pryč, do jejich domu přišel malý chlapec, navštívit jeho ženu s košíkem plným ovoce a zeleniny. Klepal na dveře, Jagannathova žena otevřela a byla šokována co vidí. Tvář chlapce byla celá poškrábaná a vypadal, jako by ho někdo zbil. Zeptala se „Kdo ti to udělal?“ Malý chlapec odpověděl „To byl tvůj manžel! Potkal jsem ho na cestě za koupelí a řekl mi, abych přinesl toto ovoce a zeleninu sem tobě. Nicméně, tohle vše mi také udělal!“ Byla velmi vděčná, že dostala ovoce v době nouze, ale byla na manžela velmi rozlobená. Chlapec odešel a ona očekávala Jagannath Mishrův návrat domů, aby mohla po něm požadovat vysvětlení! 

Takže když konečně Jagannath Mishra přišel domů, jeho žena ho konfrontovala a zeptala se, proč zbil toho chlapce, který jim přinesl jídlo, líčíc mu celý příběh. Byl velmi zmatený, protože nikoho na cestě za koupelí ani cestou domů nepotkal a rozhodně by nikoho nepoškrábal ani nebil! Ovšem v té chvíli svitlo Jagannath Mishrovi velké poznání. Ten chlapec nebyl nikdo jiný než sám Krišna. Je zosobněním Svatého Písma a zde Jagannath Mishra pochopil svou chybu. 
Každé týrání Gíty je přímý útok a skutek vůči Pánu samotnému, jak šrámy na tváři chlapce ukázaly. 

Ano, skutečný význam tohoto příběhu spočívá ve skutečnosti, že Bůh je zde opravdu přítomen, aby nás podporoval a chránil na naší cestě. Chlapec přinesl jídlo, když ho nejvíce potřebovali a to navzdory zločinu spáchanému proti němu Jagannath Mishrou. Bůh vždy dává a stará se, nehledě na své vlastní náklady, protože Jeho láska je bezpodmínečná. Od té chvíle Jagannath Mishra nalezl nový pohled na život a Pána!

Žádné komentáře: