úterý 11. února 2014

Satsang v Salvádoru.

První oficielní akcí v Salvádoru byl Satsang, který se konal v krásném malém soukromém centru, asi 20 minut jízdy od hlavního města. Provoz na silnici byl ovšem tak špatný, že nám trvalo téměř jeden a půl hodiny se tam dostat. 
Guruji, jako vždy trpělivě sedíc, odpovídal na všechny otázky shromážděných lidí. Bylo to roztomilé, protože na začátku samotné akce se Guruji davu zeptal, zda jsou obeznámeni s hinduistickou kulturou, přičemž získal z publika všeobecnou odpověď "ne". Možná kvůli tomu začal vyprávěl mnoho příběhů o významných osobnostech hinduistické kultury a dalších pojmů.


Jeden příběh obzvlášť pěkně ukázal sílu odevzdání se Guruovi. 

Jednou jeden Guru a několik jeho učedníků procházelo vesnicí. Na své cestě se setkali se studnou, nad níž se pnul velmi velký strom. Když se Guru podíval do studny, uviděl, že je veškerá voda znečištěná, protože ten strom měl větve, které zakrývaly otvor studny a to způsobilo, že vždy listy napadaly dovnitř a činily tak vodu nepitnou. Přemýšlejíc nahlas, Guru řekl: "Bylo by dobré, kdyby strom nezakrýval studnu. Tak by obec měla pitnou vodu snadno přístupnou!".

Bez zbytečného přemýšlení jeden učedník z oddaných začal lézt na strom a řezat všechny větve, které nad studnou visely. Všichni ostatní oddaní byli velmi rozrušeni starostí o něj. Viděli, že kdyby tyto větve odřízl, pak by jistě spadl do studny a zemřel. Všichni se ho snažili zastavit, ale on byl odhodlaný, pravíc: "Guruji řekl jasně, co je jeho přáním. Prostě plním tento požadavek". Slyšíc to, běželi všichni oddaní za Guruem,  požádat jej, aby  žáka zastavil, protože se domnívali, že poslechne jen svého Gurujiho. Guru ho testoval a řekl mu: "Víš, je to pravda, pokud uřežeš tyto větve, s největší pravděpodobností spadneš a zemřeš". Žák odpověděl: "To nic nemění. Dal bych šťasten svůj život, abych naplnil tvé přání". Takže, když to uslyšel, Guru mu prostě řekl, "O.K.".

Opravdu po uříznutí jedné větve spadl a každý kdo viděl jak letí do studny, se šel podívat dovnitř, aby viděl, co se učedníkovi stalo. To co uviděli je šokovalo. Byl tam na dně studny, chráněn Narayanou, který ležel na Adisheshovi. Taková je síla úplného odevzdání se Guruovi. Bůh sám udělá něco pro takového učedníka!


Po Satsangu, strávil Guruji spoustu času rozhovory s mnoha lidmi, z očí do očí, radíc jim a sprchujíc je svou láskou a požehnáním. Lidé byli opravdu šťastni, že měli Gurujiho poprvé mezi sebou!

Žádné komentáře: